IPCC:n tuoreen ilmastoraportin mukaan jokaisella toteutetulla ilmastotoimella on väliä

 kestv kehitys

Kirjoittaja Anniina Kontiokorpi

Ilmastoviisaan toiminnan lähtökohtana on tuntea toiminnan nykytila mahdollisimman hyvin ennen kuin lähdetään hakemaan ratkaisuja nykytilan korjaamiseksi tai parantamiseksi. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että yrityksen toiminnasta aiheutuvat energia- ja materiaalivirrat tulee ensin tuntea ja sen jälkeen pystytään tunnistamaan toiminnan aiheuttamat ympäristövaikutukset ja löytää ratkaisuja niiden pienentämiseksi. Ilmastoviisasta ajattelua voidaan soveltaa mille tahansa toimialalla niin teolliseen tuotantoon, maa- ja metsätalouteen kuin palvelusektorille.

Hallitusten välinen ilmastopaneeli IPCC julkaisi kuudennen ilmastoraportin ensimmäisen osan elokuussa 2021. Raporttiin on koottu kansainvälisen tiedeyhteisön näkemys ilmaston kehityksestä sekä nykytilasta ja tulevaisuudesta.

Raportin pääviesti oli suurelle yleisölle jo entuudestaan tuttu: Ilmasto muuttuu ja ilmastonmuutoksen hillitseminen on mahdollista päästöjä vähentämällä. Tällä hetkellä kuitenkin näyttää siltä, että olemme ajautumassa voimakkaampaan lämpenemiseen kuin Pariisin ilmastosopimuksessa tavoitteeksi asetettuun 1,5 asteen lämpenemiseen esiteolliseen aikaan verrattuna.

Raportin mukaan on kiistämätöntä, että ihmisten toimet ovat aiheuttaneet ilmastonmuutoksen. Ihmiskunnan on myös mahdollista vaikuttaa ilmastonmuutoksen etenemiseen. Tämän globaalin ilmiön hillitsemiseksi tarvitaan nopeita päästöjä vähentäviä toimenpiteitä kaikkialla.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät ympäri maapalloa ja ne ovat erilaisia eri alueilla. Selvää kuitenkin on, että haitat niin ihmisille kuin ympäristölle lisääntyvät ilmaston lämpenemisen edetessä. Kuinka monta astetta ilmasto lämpenee, on riippuvainen meidän kaikkien toteuttamista toimenpiteistä, koska jokaisella vähennetyllä kasvihuonekaasupäästötonnilla on merkitystä.

Ilmastoviisaan toiminnan perusteet -opintojaksolla syvennytään ilmastonmuutokseen ilmiönä sekä tutustutaan sen aiheuttamiin vaikutuksiin. Tavoitteena on ymmärtää ilmastopolitiikkaa eri tasoilla ja sitä, kuinka se vaikuttaa jokapäiväiseen toimintaamme nyt ja tulevaisuudessa. Lisäksi opintojaksolla paneudutaan kasvihuonekaasupäästöjen muodostumiseen ja niiden vähentämiseen. Opintojaksolta löydät uusia keinoja ilmastoviisaaseen toimintaan niin yritystoiminnassa kuin henkilökohtaisessa elämässäsi.

Ilmastoviisaan toiminnan perusteet -opintojakso tarjoaa kattavan koosteen faktoista ilmastonmuutoksen taustalla, joita voidaan hyödyntää tulevaisuuden ennakoinnissa sekä oman, yrityksen tai muun organisaation toiminnan suunnittelussa niin ilmaston kuin kestävän kehityksen näkökulmasta.

 

Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet löydät osoitteesta: https://uptech-ita-suomi.fi/koulutukset/ilmastoviisaan-toiminnan-perusteet
Lisätietoja antaa opintojakson opettaja Anniina Kontiokorpi, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Lähde: https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar6/

 

Check Bioerko Online courses!

Sustainable Solutions for Circular Bio-based World, 5 ECTS ​​

Time: 27.9.-8.10.2021

Bioeconomy sector is growing rapidly. ​The purpose is to reduce dependence on fossil resources.​ Transition to bioeconomy needs knowledge of available possibilities and ability to create new innovations. This course is created to give answers to these challenges.

Course is aimed at international undergraduate, master and Ph.D. students and young postdoc researchers, practitioners and professionals from industry or public sector.

After the course:
The student will understand the concepts of forest bioeconomy and circularity.
The student will learn topical issues of bioeconomy both in Chile and Finland.
The student will receive comprehensive overview of environmentally friendly bioeconomy solutions and are able to apply their knowledge to solve problems related to bioeconomy sector.

Registration​
The enrolment for studies is done online with the application form which can be found at the following link:​ https://events.savonia.fi/event/xGVkG
Deadline for registration is 21.9.2021!
Participation is limited to 42 students. ​

Fee​
There is no fee.

Academic recognition​
The course is equivalent of 5 ECTS​.

Location​
The course will be held online. Platforms will be Zoom and Moodle.

Schedule of the course

1st week 27.9.-1.10.2021, ​2nd week 4.10.-8.10.2021​. Timing of lectures at 8-12 am UTC -4 and 3-7 pm UTC +3 (EEST).

Course programme is under the development and the detailed programme will be shown late August.

More informaton can be found on the Bioerko website

shutterstock 1285566433 Converted

KESTECH Ylä-Savon kone- ja laitevalmistuksen klusteri

 

Ylä-Savon teollisuus on monialaista ja innovatiivista. Nykyaikaiseen ja kilpailukykyiseen teknologiatoimialan keskittymään kuuluu kansainvälisillä markkinoilla toimivia yrityksiä ja verkostossa toimivia alihankkijoita. Maailmalla Ponssen metsäkoneet, Normetin kaivosajoneuvot ja Profile Vehiclesin ambulanssit tunnetaan korkeasta laadustaan. Genelecin studiotarkkailukaiuttimet edustavat oman alansa kansainvälistä huippua, ja panimoyritys Olvi pitää huolen, ettei jano pääse yllättämään.

 KESTECH toiminnan keskiössä on tarjota yläsavolaisille teollisuusyrityksille osaamisen kehittämispalvelua siten, että yritykset voivat kehittyä ja kasvaa alueella. Toiminnan ytimen muodostaa Savonian, YSAO:n ja UEF:n monikampusmalli, jossa oppilaitosten keskeiset resurssit toimivat harmonisessa yhteistyössä ja joiden tki-ympäristöjä kehitetään alueen valmistavan teollisuuden tarpeiden mukaisesti (kuva alla).

KESTECH viitekehys 25.5.2021

Lisätietoja https://kestech.fi/ sivustolta.

 

Teollisuuden kasvun myyntituki ESR hanke TEKAMY pienempi 13112020 002
 
Teollisuuden kasvun tuki myyntiprosessia kehittämällä 2020/8- 2022/8
 
 
Savonia-ammattikorkeakoulussa on lähtenyt mielenkiintoinen hanke käyntiin viime syksynä 2020. Hankkessa kehitetään ja koulutetaan myynnin rajapinnassa työskentelevien myyntitaitoja.  “Teollisuuden kasvun tuki myyntiprosessia kehittämälla” tarkoittaa henkilöä, jonka työ on toimia asiakasrajapinnassa erilaisin toimenkuvin vailla vaadittavaa ammattimaisen myyjän koulutusta. Tyypillisimpiä nimikkeitä henkilöille ovat tekninen myyjä, vientimyyjä, yritysmyyntipäällikkö, tuotepäällikkö, palvelumyyntipäällikkö, varaosamyyjä.
 
Olemme havainneet korostuneen tarpeen asiakasprosessissa eri vaiheissa työskentelevien henkilöiden myyntiosaamisen kehittämiselle.
 
 
Toteutustapa - Koulutus moduuleittain
 
• Koulutus koostuu moduuleista ja teemaan soveltuvista yritykselle tehtävistä harjoituksista oman työn kehittämiseen liittyen. Harjoitustyön ohjausta tukevat kouluttajat ja asiantuntijat työpaikalla koulutusmoduulien jälkeen.
 
• Kunkin jakson oppimistehtävät pohjautuvat ohjatusti käsiteltyihin teemoihin.
 
•Jokaisen moduulin jälkeen tehtävä harjoitustyö puretaan seuraavan moduulin alkua yritys- ja opiskelijakohtaisesti.
 
• Aluksi tehdään yrityskohtainen myyntiprosessinanalyysi. Myyntitaitojen kehittäminen tehdään analyysin tuloksiin pohjautuen ja koulutettavan tavoitteet huomioiden.
 
Koulutusmoduulit
 
1. Myyjän toimenkuva, myyntiprosessin vaiheet ja yrityksen tietojärjestelmät myynnin tukena kansainvälisessä toimintaympäristössä.
 
2. Myynti- ja markkinointi digitaalisia kanavia hyödyntäen yrityksen järjestelmissä.
 
3. Konsultoiva myyntityö ja myyntiviestintä kansainvälisessä toimintaympäristössä monikanavaisesti. Asiakkuuden johtaminen viestinnän keinoin prosessin eri vaiheissa.
 
4. Myyjän työprosessin tarkastelu tunnuslukujen kautta. Myynnin ja hinnoittelun matematiikka. Järjestelmän tuottaman ohjaustiedon hyödyntäminen omassa myyntityössä. Kehittämissuunnitelman toteutuksen jatkaminen.
 
Hankkeen toimijat: projektipäällikkö Jari Niemelä, puh. +358 44 785 5753 • s-posti: jari.niemelä@savonia.fï
Asiantuntijat: Mauno Multamäki, Harri Komulainen, Ulla Pekkarinen, Mikko Lappalainen ja ostettua asiantuntijaosaamista.
 
UpTech-hanke tekee yhteistyötä Tekamyy-hankkeen kanssa.
 
VipuvoimaaEUEU

Lisäarvoa tuotteelle pinnoittamallaLisäarvoa tuotteelle pinnoittamalla1

LISÄARVOA TUOTTEELLE PINNOITTAMALLA -webinaari

Paikka: Etäyhteys (Teams-ympäristö)
Aika: 19.5.2021 klo 12–15:30
 
17.5.2021 mennessä
 
Materia-tutkimuskeskus ja Pohjois-Savon Kone- ja materiaaliteknologian ekosysteemi järjestävät ”Lisäarvoa tuotteelle pinnoittamalla” -webinaarin. Tapahtuma on katsaus EAKR:n ja Pohjois-Savon liiton rahoittamien hankkeiden: ”Pinnoitteiden ja pintakemian kehittäminen teollisiin sovelluskohteisiin” ja ”3D-tulostuksella ja pintakäsittelyllä räätälöityjä ratkaisuja terveydenhuollon ja lääketieteen tarpeisiin” tuloksiin. Tilaisuus on osallistujille maksuton. Teams-linkki lähetetään webinaaria edeltävänä päivänä ilmoittautuneiden sähköpostiin. Lisätietoja: Kimmo Laitinen, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., 050 414 6407, Taru Rahkonen,
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., 050 478 3557.
 
Webinaariohjelma:
12:00 Webinaarin avaus ja alkusanat
12:10 Arto Yli-Pentti, Metropolia-ammattikorkeakoulu
Lisäarvoa tuotteelle pinnoittamalla – johdanto aiheeseen
 
12:30 Janne Immonen, Suomen Elektropinta Oy ja Kimmo Laitinen, Itä-Suomen yliopisto
Kemiallisten nikkelipinnoitteiden korroosio- ja tribologisten ominaisuuksien tutkimus
 
12:50 Jussi Räisä, Savroc Oy
Kolmenarvoinen kovakromausprosessi ja sen kehittäminen Materia-keskuksen tutkimuspalveluiden avulla
 
13:10 Jani Tuovinen, 3AWater Oy
Pinnan modifiointimenetelmät
 
13:30 Kahvitauko
 
13:50 Jyrki Saarinen, Itä-Suomen yliopisto
Optisia rakenteita 3D-tulostuksella
 
14:10 Murat Mutluay, Itä-Suomen yliopisto
Hammaslääketieteellisten polymeeri- ja keraamimateriaalien 3D-tulostus ja pinnoitus
 
14:30 Kimmo Laitinen, Itä-Suomen yliopisto
3D-tulostettujen polymeerimateriaalien metalli- ja keramipinnoitus (3DPMED)
 
14:50 Petteri Koljonen, Spindeco Technologies Oy
Spinvirtaan liittyviä pintatutkimuksia, pinnoituksia ja 3D-tulostuksia yhteistyön kautta
 
15:10 Arto Yli-Pentti, Metropolia-ammattikorkeakoulu, Seminaarin päätös ja loppusanat
 
Lisäarvoa tuotteelle pinnoittamalla lologo 2

Logot: Vipuvoimaa EU:lta, ELY-keskus, EU-euroopan sosiaalirahasto.

Hankkeen toteuttajat

Toteuttajat