KESTECH Ylä-Savon kone- ja laitevalmistuksen klusteri

 

Ylä-Savon teollisuus on monialaista ja innovatiivista. Nykyaikaiseen ja kilpailukykyiseen teknologiatoimialan keskittymään kuuluu kansainvälisillä markkinoilla toimivia yrityksiä ja verkostossa toimivia alihankkijoita. Maailmalla Ponssen metsäkoneet, Normetin kaivosajoneuvot ja Profile Vehiclesin ambulanssit tunnetaan korkeasta laadustaan. Genelecin studiotarkkailukaiuttimet edustavat oman alansa kansainvälistä huippua, ja panimoyritys Olvi pitää huolen, ettei jano pääse yllättämään.

 KESTECH toiminnan keskiössä on tarjota yläsavolaisille teollisuusyrityksille osaamisen kehittämispalvelua siten, että yritykset voivat kehittyä ja kasvaa alueella. Toiminnan ytimen muodostaa Savonian, YSAO:n ja UEF:n monikampusmalli, jossa oppilaitosten keskeiset resurssit toimivat harmonisessa yhteistyössä ja joiden tki-ympäristöjä kehitetään alueen valmistavan teollisuuden tarpeiden mukaisesti (kuva alla).

KESTECH viitekehys 25.5.2021

Lisätietoja https://kestech.fi/ sivustolta.

 

Teollisuuden kasvun myyntituki ESR hanke TEKAMY pienempi 13112020 002
 
Teollisuuden kasvun tuki myyntiprosessia kehittämällä 2020/8- 2022/8
 
 
Savonia-ammattikorkeakoulussa on lähtenyt mielenkiintoinen hanke käyntiin viime syksynä 2020. Hankkessa kehitetään ja koulutetaan myynnin rajapinnassa työskentelevien myyntitaitoja.  “Teollisuuden kasvun tuki myyntiprosessia kehittämälla” tarkoittaa henkilöä, jonka työ on toimia asiakasrajapinnassa erilaisin toimenkuvin vailla vaadittavaa ammattimaisen myyjän koulutusta. Tyypillisimpiä nimikkeitä henkilöille ovat tekninen myyjä, vientimyyjä, yritysmyyntipäällikkö, tuotepäällikkö, palvelumyyntipäällikkö, varaosamyyjä.
 
Olemme havainneet korostuneen tarpeen asiakasprosessissa eri vaiheissa työskentelevien henkilöiden myyntiosaamisen kehittämiselle.
 
 
Toteutustapa - Koulutus moduuleittain
 
• Koulutus koostuu moduuleista ja teemaan soveltuvista yritykselle tehtävistä harjoituksista oman työn kehittämiseen liittyen. Harjoitustyön ohjausta tukevat kouluttajat ja asiantuntijat työpaikalla koulutusmoduulien jälkeen.
 
• Kunkin jakson oppimistehtävät pohjautuvat ohjatusti käsiteltyihin teemoihin.
 
•Jokaisen moduulin jälkeen tehtävä harjoitustyö puretaan seuraavan moduulin alkua yritys- ja opiskelijakohtaisesti.
 
• Aluksi tehdään yrityskohtainen myyntiprosessinanalyysi. Myyntitaitojen kehittäminen tehdään analyysin tuloksiin pohjautuen ja koulutettavan tavoitteet huomioiden.
 
Koulutusmoduulit
 
1. Myyjän toimenkuva, myyntiprosessin vaiheet ja yrityksen tietojärjestelmät myynnin tukena kansainvälisessä toimintaympäristössä.
 
2. Myynti- ja markkinointi digitaalisia kanavia hyödyntäen yrityksen järjestelmissä.
 
3. Konsultoiva myyntityö ja myyntiviestintä kansainvälisessä toimintaympäristössä monikanavaisesti. Asiakkuuden johtaminen viestinnän keinoin prosessin eri vaiheissa.
 
4. Myyjän työprosessin tarkastelu tunnuslukujen kautta. Myynnin ja hinnoittelun matematiikka. Järjestelmän tuottaman ohjaustiedon hyödyntäminen omassa myyntityössä. Kehittämissuunnitelman toteutuksen jatkaminen.
 
Hankkeen toimijat: projektipäällikkö Jari Niemelä, puh. +358 44 785 5753 • s-posti: jari.niemelä@savonia.fï
Asiantuntijat: Mauno Multamäki, Harri Komulainen, Ulla Pekkarinen, Mikko Lappalainen ja ostettua asiantuntijaosaamista.
 
UpTech-hanke tekee yhteistyötä Tekamyy-hankkeen kanssa.
 
VipuvoimaaEUEU

Lisäarvoa tuotteelle pinnoittamallaLisäarvoa tuotteelle pinnoittamalla1

LISÄARVOA TUOTTEELLE PINNOITTAMALLA -webinaari

Paikka: Etäyhteys (Teams-ympäristö)
Aika: 19.5.2021 klo 12–15:30
 
17.5.2021 mennessä
 
Materia-tutkimuskeskus ja Pohjois-Savon Kone- ja materiaaliteknologian ekosysteemi järjestävät ”Lisäarvoa tuotteelle pinnoittamalla” -webinaarin. Tapahtuma on katsaus EAKR:n ja Pohjois-Savon liiton rahoittamien hankkeiden: ”Pinnoitteiden ja pintakemian kehittäminen teollisiin sovelluskohteisiin” ja ”3D-tulostuksella ja pintakäsittelyllä räätälöityjä ratkaisuja terveydenhuollon ja lääketieteen tarpeisiin” tuloksiin. Tilaisuus on osallistujille maksuton. Teams-linkki lähetetään webinaaria edeltävänä päivänä ilmoittautuneiden sähköpostiin. Lisätietoja: Kimmo Laitinen, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., 050 414 6407, Taru Rahkonen,
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., 050 478 3557.
 
Webinaariohjelma:
12:00 Webinaarin avaus ja alkusanat
12:10 Arto Yli-Pentti, Metropolia-ammattikorkeakoulu
Lisäarvoa tuotteelle pinnoittamalla – johdanto aiheeseen
 
12:30 Janne Immonen, Suomen Elektropinta Oy ja Kimmo Laitinen, Itä-Suomen yliopisto
Kemiallisten nikkelipinnoitteiden korroosio- ja tribologisten ominaisuuksien tutkimus
 
12:50 Jussi Räisä, Savroc Oy
Kolmenarvoinen kovakromausprosessi ja sen kehittäminen Materia-keskuksen tutkimuspalveluiden avulla
 
13:10 Jani Tuovinen, 3AWater Oy
Pinnan modifiointimenetelmät
 
13:30 Kahvitauko
 
13:50 Jyrki Saarinen, Itä-Suomen yliopisto
Optisia rakenteita 3D-tulostuksella
 
14:10 Murat Mutluay, Itä-Suomen yliopisto
Hammaslääketieteellisten polymeeri- ja keraamimateriaalien 3D-tulostus ja pinnoitus
 
14:30 Kimmo Laitinen, Itä-Suomen yliopisto
3D-tulostettujen polymeerimateriaalien metalli- ja keramipinnoitus (3DPMED)
 
14:50 Petteri Koljonen, Spindeco Technologies Oy
Spinvirtaan liittyviä pintatutkimuksia, pinnoituksia ja 3D-tulostuksia yhteistyön kautta
 
15:10 Arto Yli-Pentti, Metropolia-ammattikorkeakoulu, Seminaarin päätös ja loppusanat
 
Lisäarvoa tuotteelle pinnoittamalla lologo 2

UPTECH-HANKKEEN TAUSTA JA TARVE

 

Tekniikan alan heikko vetovoimaisuus on kansallinen ongelma, joka on nostettu kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) toimesta yhdeksi keskeisistä tulevaisuuden haasteista teknologiateollisuudessa. Lisäksi Karvi on arvioinut, että osaavan työvoiman saatavuus rajoittaa jo nyt yritysten kasvumahdollisuuksia. Tekniikan vetovoimaisuuden puute näkyi 2019 korkeakoulujen yhteishaussa, missä 20 % tekniikan hakukohteista oli vähemmän kuin yksi ensisijainen hakija (Teknologiateollisuuden tietoa 2020). Tämä tarkoittaa, että Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan vahvalle kone- ja metalliteollisuudelle on tulevaisuudessa entistä vaikeampi löytää oikeita osaajia. Itä-Suomen alueella ei ole myöskään teknillistä yliopistoa, joten alueella ei valmistu diplomi-insinöörejä, joita alueen teknologia-ala tarvitsee.

Teknologiateollisuudelle toinen keskeinen haaste on jo työelämässä olevan työntekijän osaamisen kehittäminen. Tähän liittyy nopea teknologinen murros, globaali kilpailu ja digitalisaatio. Erityisesti tekoälyn, koneoppimisen ja robotiikan kehityksen on ennakoitu johtavan lähivuosina monien työtehtävien katoamiseen ja monien ammattien perinpohjaiseen muuttumiseen. (Valtionneuvosto 2019)

Tulevaisuudessa työntekijöillä on valtava tarve kehittää omaa osaamistaan työuran aikana jatkuvan oppimisen avulla. Jatkuvalla oppimisella vastataan tarpeeseen kehittää ja uudistaa osaamista elämän ja työuran eri vaiheissa. Eri arvioiden perusteella Suomessa on jopa vajaa puoli miljoonaa henkilöä, jotka tarvitsevat uudelleenkoulutusta tai laajaa täydennyskoulutusta lähivuosina. Uusiin osaamistarpeisiin vastaaminen edellyttää koulutusjärjestelmältä joustavuutta sekä ihmisille mahdollisuuksia päästä tarvitsemaansa koulutukseen työn ohessa ja sen aikana. (Minedu).

UPTECH-HANKE

Viime vuonna alkanut UpTech-hankeen tavoitteena on painia näiden haasteiden parissa ja osaamistasoa pyritään nostamaan jatkuvan oppimisen avulla. Hankkeen toteuttajia ovat Savonian AMK, Karelia AMK ja UEF.

 

kestv kehitysHankkeen päätavoitteina ovat:

1. Lisätä tekniikan alan houkuttelevuutta ja saada lisää korkeasti koulutettua työvoimaa Pohjois-Savon ja Pohjois- Karjalan alueille.

2. Edistää DI-kouluttautuneiden palaamista maakuntiin ja sitä kautta korkeakoulutasoisen osaamisen lisäämistä Itä- Suomessa.

3. Suunnitella ja pilotoida jatkuvaan oppimiseen soveltuvia tekniikan korkeakoulutusmoduuleja.

4. Suunnitella alueellinen oppimispolku tekniikan ylempään korkeakoulututkintoon alemman korkeakoulututkinnon tutkinnon suorittaneille.

5. Osallistua Fitech-yhteistyössä DI-muuntokoulutuksen suunnitteluun ja valmisteluun.

 

 

 Kuva 1: UpTech

 kestv kehitys

Hankkeessa on jo alkanut ensimmäinen koulutus ”Ilmastoviisaan toiminnan perusteet”, joka on osa isompaa ilmastonmuutoksen torjuntaa liittyvää koulutusmoduulia. Ilmastoviisaan toiminnan koulutus on tarjolla avoimen AMK puolella ja sen avulla opiskelija mm. tunnistaa ja osaa arvioida yrityksen tai organisaation toiminnan ilmastovaikutuksia ja saa työkaluja tulevaisuuden ennakointitarpeisiin. Koulutus sopii kaikille aiheesta kiinnostuneille ja ei vaadi pohjakoulutusta.

Koulutus käynnistettiin Ilmastoviisaita valintoja -webinaarilla, jossa puhujina olivat Oras Tynkkynen (Sitra), Sini Harkki (Tekir) ja Anne Kaiser (Saint-Gobain Finland Oy) (kuva 2).

 

 

Kuva 2: Webinaari 

KOULUTUSMODUULIEN RAKENTAMINEN

Koulutusmoduuleita on lähdetty rakentamaan Avot-työkirjan avulla. Avot-työkirjat ovat osa työelämälähtöinen avoin korkeakouluopetus AVOT-hanke kehittämää polkua, jonka tavoitteena on vastata paremmin työelämän muuttuviin tarpeisiin. Toimintamallissa on seitsemän vaihetta ja se etenee numerojärjestyksessä, vaikkakin eri vaiheet limittyvät ja liittyvät tiiviisti toisiinsa (Kuva 3). Työstämisessä saattaa olla tarve palata aiempiin vaiheisiin ja käydä vuoropuhelua eri vaiheiden välillä. (AVOT)

 Avot

Kuva 3: Avot-työkirja
Olennainen osa koulutusmoduuleiden suunnittelussa on koulutustarpeiden tunnistaminen ja analysointi. UpTech-hankkeessa koulutustarpeita selvitetään esim. tehtyjen kartoitusten avulla, tiimipalavereissa tehtyjen yrityshaastattelujen avulla, yhdessä muiden toimijoiden kanssa tehtävien kartoitusten avulla ja eri koulutusmoduuleihin liittyvillä työpajoilla.

Erityisen tärkeitä ovat olleet tiimipalavereissa vierailevat puhujat, jotka ovat nostaneet erilaisia koulutustarpeita, niin automaation, ohjelmoinnin, digitalisaation, akkuteknologia ja sähkötehon teemoista. Haastatteluissa nousee myös jatkuvasti esiin ilmastonmuutoksen ja kiertotalouden merkitys yritystoiminnalle, yritykset odottavat vastavalmistuneelta insinööriltä osaamista ilmastonmuutoksesta ja kiertotaloudesta.

Hankkeessa valmistellaan nyt aktiivisesti kolmea eri koulutusmoduulia, joista yksi on aiemmin mainittu ilmastonmuutoksen koulutusmoduuli ja toinen ”älykäs kone (ja prosessi)” työnimellä kulkeva moduuli. Koulutusmoduulien taustana ovat seuraavat teemat:

1. Robotiikka ja älykäs automaatio
2. ICT, digitalisaatio ja ohjelmointi
3. Markkinointi, myynti ja asiakkuuksien hallinta
4. Johtaminen ja esimiestyö
5. Toiminnan/tuotannon tehostaminen ja laadunhallinta
6. Ilmastonmuutoksen torjunta.

UpTech-hanke ei tietenkään kamppaile näiden asioiden kanssa yksin, esimerkiksi TUO-hanke painii samojen asioiden parissa:

Teollisuuden uudet osaajat
Puolestaan jatkuvaa oppimista kehittää Savonian AMK puolella jatkuvan oppimisen yksikkö, jonka blogin ja kuulumiset löydät täältä:

https://blogi.savonia.fi/jatkuvanoppimisenvuoksi/

UpTech-hanke on mukana toteuttamassa Itä-Suomessa alkavaa automaatiotekniikan DI-ohjelmaa. Ensimmäiseen toteutukseen haki 105 hakijaa, joista 78 oli ensisijaisia hakijoita. Hakijamäärä on erinomainen ja kertoo DI-koulutuksen tarpeellisuudesta Itä-Suomessa. Tästä tuloksesta on hyvä jatkaa Itä-Suomessa toteuttavaan pysyvään DI-ohjelman mallin rakentamiseen.

Ota meidän Linkkarissa seurantaan:

https://www.linkedin.com/company/75430008/

 

Juttu on julkaistu Savonia on Kone-blogissa:
https://blogi.savonia.fi/savoniaonkone/

Lähteet:

Minedu. Jatkuva oppiminen. [Viitattu 2021-04-12] Saatavissa: https://minedu.fi/jatkuva-oppiminen

Karvi Kansallinen koulutuksen arviointikeskus 2020. Tekniikan alan heikko vetovoimaisuus. [Viitattu 2021-04-12] Saatavissa:https://karvi.fi/publication/tekniikan-korkeakoulutuksen-arviointi/

Valtionneuvosto. Tulevaisuuden työ. [Viitattu 2021-04-12] Saatavissa: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161299/TEM_oppaat_3_2018_WorkUp_Tulevaisuuden_tyo_22012019_Web.pdf

AVOT-HANKE. Avot työkirja. [Viitattu 2021-04-12] Saatavissa: https://avottyokirja.fi/

UpTech-hanke. ilmastoviisaan-toiminnan-perusteet [Viitattu 2021-04-12] Saatavissa:

https://uptech-ita-suomi.fi/koulutukset/ilmastoviisaan-toiminnan-perusteet

Biotaloustoimijoiden
verkostoitumistilaisuus

Crazy town ja Uptech-hanke järjestävät 30.3. Itä-Suomen biotaloustoimijoille online verkostoitumistilaisuuden. Tervetulleita keskustelemaan ovat aiheen ympärillä toimivat yritykset, yhteisöt ja hanketoimijat sekä muutaiheesta kiinnostuneet. Käytämme tilaisuuden aikana yhteisenä muistiinpanoalustana Mural-seinää, jossa voit käydä tutustumassa hankkeisiin etukäteen ja esittää kysymyksiä. Osallistumalla tilaisuuteen saat mahdollisuuden vaikuttaa biotalouden alan koulutukseen sekäalueen painopisteisiin. Haastamme osallistujia kertomaan tarpeistaan ja kokemuksistaan. Vastavuoroisesti jaamme konkreettista tietoa yhteistyön mahdollisuuksista, esim kouluttautumismahdollisuuksista. Jatkotyöstämme verkostoitusmistilaisuuden jälkeen hanketoimijoiden kesken esille tulleitatarpeita.

Itä-Suomen biotalouden tulevaisuus rakennetaan nyt!

OHJELMA

Klo: 9.00 - Tervetuloa
 
Alustajat:
•   Digivihreä osaaminen - Touko Apajalahti, Teknologiateollisuus ry
•   Uutta osaamista biotaloudessa TKI-yhteistyöllä - Teija Laitinen, CLIC Innovation Oy
Osaamisen kehittäminen Itä-Suomessa:
·    Yritysyhteistyö ja kumppanuudet (Yrike -hanke)
·    Tekniikan osaajia Itä-Suomeen (UpTech  -hanke)
·    Biotalousosaamista asiantuntijoille (Join-Bioerko -hanke)
 
Casetarina: Tuomas Kiljunen, Metsä Group (Bioerko opiskelija)
Klo: 10.00 - Tilaisuus päättyy
 
Ilmoittaudu tästä 25.3. mennessä!
 

Ilmoittaudu tästä!   Linkki Zoomiin!  

Biotaloustoimijoiden verkostoitumistilaisuus esite

 

Logot: Vipuvoimaa EU:lta, ELY-keskus, EU-euroopan sosiaalirahasto.

Hankkeen toteuttajat

Toteuttajat