UpTech-hankkeen tiimi kävi hankkeen päätösmatkalla Päijät-Hämeessä. Teknologiateollisuuden osaamistarpeita ja koulutuksen toteuttamista benchmarkattiin muun muassa hitsauslaitteita valmistavalla Kemppi Oy:llä sekä LAB-ammattikorkeakoululla ja LUT-yliopistolla. Kempillä tiimi pääsi myös verestämään hitsaustaitojaan.

Vierailuilla esiin nousi moneen otteeseen erilaisten osaajien muodostamien tiimien merkitys. Esimerkiksi laitteiden suunnittelussa tarvitaan mekaniikkasuunnitteluosaamisen ohella myös muun muassa muotoilu- ja koodausosaamista. Olisi hienoa, jos jatkossa jo opintovaiheessa pystyttäisiin vahvemmin muodostamaan tällaisia moniammatillisia opiskelijatiimejä, jotka ratkoisivat työelämän haasteita osana opintojen toteutusta.

UpTech-hanke päättyy kesäkuun lopussa. Hankkeen tuloksista tiedotetaan myöhemmin, mutta jo nyt voi todeta, että hanke on vienyt omalta osaltaan eteenpäin tekniikan alan koulutuksen kehittämistä Itä-Suomessa. Syksyllä alkavat DI-koulutukset niin Kuopiossa kuin Joensuussa. Tämän ohella jo teollisuudessa työskenteleviä ammattilaisia on koulutettu monesta eri teemasta.

Vaikka hanke päättyy, ei tarve tekniikan alan osaajien osalta vähene. Jatkossakin tulee panostaa tekniikan alan houkuttelevuuteen siten, että se kiinnostaa niin nuoria, alan vaihtajia kuin kansainvälisiä opiskelijoita.

Jo tässä vaiheessa haluamme kiittää kaikkia yhteistyökumppaneitamme ja hankkeen toimintaa seuranneita sekä hankkeen mahdollistaneita rahoittajia. Nauttikaa kesästä ja palataan hankkeen tuloskatsauksen merkeissä syksyllä.