MyTech

Millaista on opiskella teknikaan alalla?  Millaista työ on? Tunnistaako nuori omia innostuksen tai kiinnostuksen kohteitaan tekniikan alasta?
Ymmärtääkö nuori minkä kaltaisia tehtäviä tekniikasta löytyy. Erityisesti monella nuorella naisella tekniikan alaan voi liittyä ennakkoluuloja. Tämän vuoksi työ alanvetovoiman kasvattamiseen on tärkeää.

MyTech sivustoa tarjoaa kattavaa tietoa teknologiateollisuuden työpaikoista.

https://www.mytech.fi/uratarinat

MyTech sivustolta löydät harjoittelijan, kesätyö- tai opinnäytetyöntekijän.

https://www.mytech.fi/kesatyot


Business Center on pohjoissavolainen palveluverkosto, joka vahvistaa maakunnan, sen elinkeinoelämän ja muiden organisaatioiden osaamista ja kansainvälistä kilpailukykyä. Autamme yrittäjiä ja yrittäjiksi aikovia menestymään, sekä tarjoamme työkaluja yrittäjyyden ja innovaatioiden, uusien palvelujen ja tuotteiden kehittämiseen.


Opiskelijatöihin.fi

Opiskelija töihin – työnhakupalvelussa tarjoaa yrityksille ja opiskelijoille harjoittelu- ja työssäoppimispaikkoja, opinnäytetyöaiheita, projekti-, kesä- ja osa-aikatöitä.


KesTech-hanke

KesTech osaamiskeskittymän toiminnan käynnistämisen nopeuttamiseksi on aloitettu Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama kehittämishanke. Hankkeen päätavoite on luoda KesTechistä uusi teollisuuden ja teknologia-alan toiminnan kehittymistä tukeva koulutus- ja TKI-osaamiskeskittymä Ylä-Savoon. Toiminnan ytimen muodostaa Itä-Suomen yliopiston, Savonian-ammattikorkeakoulun ja Ylä-Savon ammattiopiston monikampusmalli, jossa oppilaitosten keskeiset resurssit toimivat harmonisessa yhteistyössä ja joiden tki-ympäristöjä kehitetään alueen valmistavan teollisuuden tarpeiden mukaisesti.

Toteutusaika: 1.1.2022-31.5.2023

Päärahoittaja: Pohjois-Savon liitto (EAKR)