Data-analytiikan osaajana hallitset

 • datan keräämisen ja analysoinnin perusteet
 • tilastollisen aineiston graafisen kuvaamisen
 • data-analytiikan soveltamisen osana liiketoiminnan kehittämistä
 • useita työkaluja yritysten toiminnan ja suorituskyvyn tehostamiseen

Kenelle tämä on?

 • Osaajakortti on suunniteltu erityisesti sinulle, joka olet suorittanut insinööripohjaisen tutkinnon.
 • Osaajakortti sopii myös sinulle, joka olet työelämässä johtoportaassa tai asiantuntijatehtävissä.
 • Voit suorittaa kaikki kurssit työn ohella.

Data-analytiikan osaajia tarvitaan

Datasta ja sen keräämisestä on puhuttu paljon viime vuosina. Yhä useammat ihmiset ovat heränneet miettimään, minkälaista dataa heistä kerätään ja mihin sitä käytetään. Tosiasia kun on, ettei moderni yhteiskunta pyörisi ilman dataa. Esimerkiksi verkkoliiketoiminta, terveydenhuolto, peliyritykset, pankit ja kaupat hyötyvät datan keräämisestä, analysoinnista ja sen käytäntöön soveltamisesta.

Yhä useampi yritys hakee data-analytiikasta tukea mm. päätöksentekoon, innovointiin kuin myös toimintamallien tehostamiseen. Ei ole turhaan sanottu, että datan älykäs hyödyntäminen on keskeisessä asemassa liiketoiminnan kehittämisessä. Siksi yritykset saavat data-analytiikan tarjoamista oivalluksista ratkaisevia kilpailuetuja – nyt ja tulevaisuudessa. Data-analytiikan osaaja – osaajakortin alle on koottu kursseja sinulle, joka haluat kerryttää osaamista data-analytiikasta ja sen kääntämisestä liiketoiminnan hyödyksi. Kokonaisuus on rakennettu yrityksille suunnattujen kyselyiden pohjalta.

Ovatko työtehtäväsi muuttuneet? Tarvitsetko uutta teknologiateollisuuden osaamista?
Ota avuksesi osaajakortit!

Opintojaksot

Voit rakentaa osaajakorttisi sisällön yhdestä tai useammasta opintokokonaisuudesta:

Maailmassa kerätään dataa enemmän koskaan aiemmin. Suurimman osan siitä keräävät yritykset, joiden liiketoiminnan kasvu perustuu datan hyödyntämiselle. Valtavasta määrästä dataa ei ole kuitenkaan hyötyä kenellekään, jos sitä ei osata analysoida. Siksi tulevaisuuden työelämä tarvitsee data-analytiikan osaajia, jotka valjastavat datan osaksi esim. toiminnan ja suorituskyvyn kehittämistä sekä poikkeamien ja trendien huomioimista. 

Opintokokonaisuuden käytyäsi ymmärrät, minkä tyyppisiä ongelmia voit ratkaista algoritmisen data-analyysin menetelmillä. Lisäksi opit perusteet yleisimpien data-analyysimenetelmien toimintaperiaatteista ja -edellytyksistä, tiedonlouhinnan ja koneoppimisen edellytyksistä & tavoitteista sekä algoritmisen data-analyysin työnkulusta. Näin saat käyttöösi olennaisia data-analytiikan työkaluja, joilla kykenet vastaamaan organisaatioiden nykyisiin ja tuleviin haasteisiin.

Valitse näistä kursseista yksi tai useampi:

Tilastollinen data-analyysi

Toiminnan kehittämisen Data-analytiikkaa Minitabilla

Data Analytics with Python

Tilastotieteen johdantokurssi

Tiedon visualisointi

Toteutuksien tarkemmat tiedot

 • Osa opintojaksoista on suunniteltu ja toteutettu osana UpTech – Tulevaisuuden osaajia Itä-Suomeen -hanketta, jota rahoitetaan Euroopan sosiaalirahaston ESR 2014-2020 -rahoitusohjelman kautta.
 • Koulutusmoduulien tavoitteena on lisätä teknologiateollisuuden osaamistasoa Itä-Suomessa. Koulutusmoduulit vastaavat eri kartoituksilla esille tuotuihin osaamistarpeisiin. 
 • Erilaiset osaajakortit ovat valmiiksi mietittyjä kokonaisuuksia, jotka on kehitetty yrityksille suunnattujen kyselyiden pohjalta. Sisältö on koottu kolmen eri organisaation vahvuusaloista.
 • Kokonaisuus on rakennettu yrityksille suunnattujen kyselyiden pohjalta.

Ohjeita opiskeluun ja ilmoittautumiseen

Osaajakortin opintoja järjestävät Savonia-ammattikorkeakoulu, Karelia-ammattikorkeakoulu sekä Itä-Suomen yliopisto. Voit ilmoittautua organisaatioiden omilla ilmoittautumisalustoilla sinua kiinnostaville kursseille. Jos sinulle tulee mitään kysyttävää, ota yhteyttä UpTech-hankkeen koulutussuunnitelijoihin.

Savonia-ammattikorkeakoulu käyttää Events-alustaa. Löydät ohjeen täältä: https://www.savonia.fi/paivita-osaamistasi/

Karelia-ammattikorkeakoulu käyttää Meerkado-alustaa. Löydät ohjeen täältä: https://www.karelia.fi/avoin-amk/

Itä-Suomen yliopiston ohjeet löydät täältä: https://www.uef.fi/fi/avoin-yliopisto

Fakta #9 Ilman oikeanlaista osaamista et voi päästä haluamaasi työpaikkaan.

Fakta #12 Osaamisesi päivittäminen on paras keinosi edetä työuralla.

Fakta #8 Varmista paikkasi työelämässä ajantasaisella osaamisella.


Suunnittelemme tarvittaessa sinulle tai yrityksellesi koulutussuunnitelman