Johtamisen osaajana

 • Pystyt toimimaan organisaation esimiestehtävissä
 • Kykenet huomioimaan toiminnassasi ympäristön, organisaation ja talouden rajaehdot sekä moninaisuuden
 • Osaat hyödyntää tietoa ja dataa organisaation toiminnan johtamisessa
 • Osaat ohjata ja johtaa muiden työntekijöiden toimintaa kestävästi ja tehokkaasti
 • Kykenet kehittämään organisaation toimintaa ja johtamaan sen muutosta

Kenelle tämä on?

 • Osaajakortti on suunniteltu erityisesti sinulle, joka olet suorittanut insinööripohjaisen tutkinnon.
 • Osaajakortti sopii myös sinulle, joka olet työelämässä johtoportaassa tai asiantuntijatehtävissä tai aiot tulevaisuudessa pyrkiä esimiesasemaan.
 • Voit suorittaa kaikki kurssit työn ohella.

Johtamisen osaajia tarvitaan

Työelämä muuttuu jatkuvasti uusien teknologioiden sekä mullistuvan toimintaympäristön myötä. Johtajat toimivat monenlaisissa rooleissa, mutta hyvin työnsä tekevä johtaja osaa kehittää organisaation toimintaa suhteessa sen resursseihin ja eri rajapintoihin, sekä johtaa työyhteisöä tavalla, joka tekee siitä hyvinvoivan ja tuottavamman.

Johtamisen osaajakortin alle on koottu kursseja, joilla voi kehittää osaamistaan johtamisen eri osa-alueilla, ja sen kautta ymmärtää johtajan erilaiset tehtävät sekä mahdollisuudet työelämässä ja erilaisissa organisaatiossa. Kokonaisuus on rakennettu yrityksille suunnattujen kyselyiden pohjalta.

Johtamistyö on laaja kenttä, jonka eri osa-alueet keskittyvät tiettyihin kyvykkyyksiin ja syventävät niitä. Hyvä johtaminen tervehdyttää niin työyhteisöjä kuin kokonaisia yrityksiäkin.

Näiden kurssien avulla voit valita juuri sinulle sopivimman aihekokonaisuuden ja olla luomassa uusia liiketoiminnan kulttuureita.

Ovatko työtehtäväsi muuttuneet? Tarvitsetko uutta teknologiateollisuuden osaamista?
Ota avuksesi osaajakortit!

Opintojaksot

Voit rakentaa osaajakorttisi sisällön yhdestä tai useammasta opintokokonaisuudesta:

Tuotejohtaminen

Toiminnan kehittämisen Data-analytiikkaa Minitabilla

Moninaisuuden johtaminen

Tulossa pian

Etäjohtaminen


Tunneäly työssä


Organisaatiokulttuuri yrityksen menestystekijänä

Toteutuksien tarkemmat tiedot

 • Osa opintojaksoista on suunniteltu ja toteutettu osana UpTech – Tulevaisuuden osaajia Itä-Suomeen -hanketta, jota rahoitetaan Euroopan sosiaalirahaston ESR 2014-2020 -rahoitusohjelman kautta.
 • Koulutusmoduulien tavoitteena on lisätä teknologiateollisuuden osaamistasoa Itä-Suomessa. Koulutusmoduulit vastaavat eri kartoituksilla esille tuotuihin osaamistarpeisiin. 
 • Erilaiset osaajakortit ovat valmiiksi mietittyjä kokonaisuuksia, jotka on kehitetty yrityksille suunnattujen kyselyiden pohjalta. Sisältö on koottu kolmen eri organisaation vahvuusaloista.
 • Kokonaisuus on rakennettu yrityksille suunnattujen kyselyiden pohjalta.

Ohjeita opiskeluun ja ilmoittautumiseen

Osaajakortin opintoja järjestävät Savonia-ammattikorkeakoulu, Karelia-ammattikorkeakoulu sekä Itä-Suomen yliopisto. Voit ilmoittautua organisaatioiden omilla ilmoittautumisalustoilla sinua kiinnostaville kursseille. Jos sinulle tulee mitään kysyttävää, ota yhteyttä UpTech-hankkeen koulutussuunnitelijoihin.

Savonia-ammattikorkeakoulu käyttää Events-alustaa. Löydät ohjeen täältä: https://www.savonia.fi/paivita-osaamistasi/

Karelia-ammattikorkeakoulu käyttää Meerkado-alustaa. Löydät ohjeen täältä: https://www.karelia.fi/avoin-amk/

Itä-Suomen yliopiston ohjeet löydät täältä: https://www.uef.fi/fi/avoin-yliopisto

Fakta #9 Ilman oikeanlaista osaamista et voi päästä haluamaasi työpaikkaan.

Fakta #12 Osaamisesi päivittäminen on paras keinosi edetä työuralla.

Fakta #8 Varmista paikkasi työelämässä ajantasaisella osaamisella.


Suunnittelemme tarvittaessa sinulle tai yrityksellesi koulutussuunnitelman