Teknisen myynnin osaaja hallitset

 • perusteet markkinoinnin tehtävistä, prosesseista ja työkaluista
 • digikanavien ja viestien valinnan huomioiden samalla asiakaspersoonat ja asiakaspolun vaiheet
 • markkinoinnin päätöksentekoon tarvittavien apuvälineiden ja analyysien käytön
 • markkinointitavoitteiden asettamisen ja niihin liittyvät mittaukset
 • myyntipsykologian soveltamisen ja ongelmaratkaisumyynnin tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämisen henkilökohtaisessa myyntityössäsi

Kenelle tämä on?

 • Osaajakortti on suunniteltu erityisesti sinulle, joka olet suorittanut insinööripohjaisen tutkinnon.
 • Osaajakortti sopii myös sinulle, joka olet työelämässä johtoportaassa tai asiantuntijatehtävissä.
 • Voit suorittaa kaikki kurssit työn ohella.

Voit rakentaa osaajakorttisi sisällön yhdestä tai useammasta opintokokonaisuudesta:

1. Digitalisaation ja digimarkkinoinnin rooli yrityksen liiketoiminnassa

2. Markkinoinnin johtaminen

Myynti ja markkinointi ovat jokaisen yrityksen liiketoiminnan ytimessä – ainakin niiden olisi suositeltavaa olla. Jos yritys ei onnistu löytämään Itselleen asiakkaita, ei sillä ole toimintaedellytyksiä kasvaa ja menestyä. Nykyinen markkinointiärsykkeiden tulva kuitenkin haastaa yritysten mahdollisuuksia vuorovaikuttaa asiakkaidensa kanssa. Digitalisaatio muutti markkinointia pysyvästi. Sen myötä yritykset löysivät uusia keinoja asiakkaiden tavoittamiseen. Digitalisaation ansiota on myös se, ettei tieto ole enää vain muutamien hallussa. Kuka vain voi klikata itsensä internetiin ja ottaa selvää mistä tahansa aiheesta. Ihmiset jakavat esimerkiksi sosiaalisessa mediassa avoimesti niin hyviä kuin huonojakin asiakaskokemuksia. Tämän seurauksena modernin asiakkaan ostokäyttäytyminen on tiedostavampaa kuin koskaan.

Teknisen myynnin osaajakortin alle on koottu kursseja sinulle, joka haluat kehittää myynti- ja markkinointiosaamistasi sekä ymmärtää digitalisaation ja digimarkkinoinnin roolin yrityksen liiketoiminnassa. Kokonaisuus on rakennettu yrityksille suunnattujen kyselyiden pohjalta.

Ovatko työtehtäväsi muuttuneet? Tarvitsetko uutta teknologiateollisuuden osaamista?
Ota avuksesi osaajakortit!

Opintojaksot

Voit rakentaa osaajakorttisi sisällön yhdestä tai useammasta opintokokonaisuudesta:

1. Digitalisaation ja digimarkkinoinnin rooli yrityksen liiketoiminnassa

2. Markkinoinnin johtaminen

Teknisen myyjän osaajakortti koostuu kahdesta eri osa-alueesta:

 1. Digitalisaation ja digimarkkinoinnin rooli yrityksen liiketoiminnassa

Digimarkkinoinnilla tarkoitetaan markkinointia, jota tehdään digitaalisilla alustoilla. Tällaisia alustoja ovat esimerkiksi miljoonien suomalaisten käyttämät Google, Facebook, Twitter ja Instagram. Digimarkkinointi tarjoaa yrityksille monia konsteja asiakkaiden kanssa kommunikointiin, mainonnan tarkkaan kohdentamiseen sekä tulosten mittaamiseen. 

Digitalisaation ja digimarkkinoinnin rooli yrityksen liiketoiminnassa – opintokokonaisuuden käytyäsi ymmärrät, miten digitalisaatio on vaikuttanut asiakkaan ostokäyttäytymiseen. Olet tutustunut digimarkkinoijan sanastoon sekä tärkeimpiin työkaluihin niin b-to-b kuin myös b-to-c liiketoiminnassa. Osaat muodostaa asiakaspersoonia sekä rakentaa niille toimivia ostopolkuja hyödyntäen kattavasti digitaalisia alustoja. Tiedät, miten digimarkkinoinnille asetetaan tarkoituksenmukaiset tavoitteet ja miten niiden saavuttamista mitataan.

Valitse näistä kursseista yksi tai useampi:

Digimarkkinoinnin perusteet

Google-markkinoinnin perusteet haltuun

Facebook- ja GoogleAds-mainonnan perusteet yrityksille ja yhdistyksille

Sales Process and Tools


Storytelling and Content Marketing


Strateginen sisältömarkkinointi

The Integrated Supply Chain Management


Asiakaskokemus ja myyntityö

Brand Management

 2. Markkinoinnin johtaminen

Huom. Nämä kurssit ovat osa automaatiotekniikan DI-ohjelman markkinointi ja myynti sivuainetta.

Markkinointi on muutakin kuin hakusanamainontaa ja sisällön tuottamista Instagramiin. Se on kokonaisvaltaista ymmärrystä siitä, mitkä tekijät vaikuttavat asiakkaan ostopäätökseen. Mitä enemmän yritys on ottanut selvää asiakkaidensa tarpeista, tottumuksista ja kiinnostuksen kohteista, sitä vaikuttavampaa markkinointia yritys pystyy heille kohdistamaan. Siksi jokaisen yrityksen on panostettava oman markkinointiosaamisensa kehittämiseen – kilpailijat kun tekevät sitä joka tapauksessa.

Markkinoinnin johtaminen – opintokokonaisuuden käytyäsi ymmärrät markkinoinnin johtamisen viitekehystä – miten markkinointi toimii strategiatasolta aina käytännön toimenpiteisiin ja niiden vaikutuksiin saakka. Osaat tunnistaa, eritellä ja analysoida kuluttajia ja kulutusta koskevaa tietoa ja tämän pohjalta arvioida yrityksen markkinointipäätöksien vaikuttavuutta. Pystyt laatimaan ohjeistetusti toimivan markkinointisuunnitelman ja valvomaan sen toimeenpanoa.

Myynnin verkkokurssi

Markkinoinnin perusteet

Markkinoinnin johtaminen

Kuluttajakäyttäytyminen

Vastuullinen markkinointi

Toteutuksien tarkemmat tiedot

 • Osa opintojaksoista on suunniteltu ja toteutettu osana UpTech – Tulevaisuuden osaajia Itä-Suomeen -hanketta, jota rahoitetaan Euroopan sosiaalirahaston ESR 2014-2020 -rahoitusohjelman kautta.
 • Koulutusmoduulien tavoitteena on lisätä teknologiateollisuuden osaamistasoa Itä-Suomessa. Koulutusmoduulit vastaavat eri kartoituksilla esille tuotuihin osaamistarpeisiin. 
 • Erilaiset osaajakortit ovat valmiiksi mietittyjä kokonaisuuksia, jotka on kehitetty yrityksille suunnattujen kyselyiden pohjalta. Sisältö on koottu kolmen eri organisaation vahvuusaloista.
 • Kokonaisuus on rakennettu yrityksille suunnattujen kyselyiden pohjalta.

Ohjeita opiskeluun ja ilmoittautumiseen

Osaajakortin opintoja järjestävät Savonia-ammattikorkeakoulu, Karelia-ammattikorkeakoulu sekä Itä-Suomen yliopisto. Voit ilmoittautua organisaatioiden omilla ilmoittautumisalustoilla sinua kiinnostaville kursseille. Jos sinulle tulee mitään kysyttävää, ota yhteyttä UpTech-hankkeen koulutussuunnitelijoihin.

Savonia-ammattikorkeakoulu käyttää Events-alustaa. Löydät ohjeen täältä: https://www.savonia.fi/paivita-osaamistasi/

Karelia-ammattikorkeakoulu käyttää Meerkado-alustaa. Löydät ohjeen täältä: https://www.karelia.fi/avoin-amk/

Itä-Suomen yliopiston ohjeet löydät täältä: https://www.uef.fi/fi/avoin-yliopisto

Fakta #9 Ilman oikeanlaista osaamista et voi päästä haluamaasi työpaikkaan.

Fakta #12 Osaamisesi päivittäminen on paras keinosi edetä työuralla.

Fakta #8 Varmista paikkasi työelämässä ajantasaisella osaamisella.


Teollisuuden kasvun tuki myyntiprosessia kehittämällä -hankkeen päivän koulutukset:

1. Myyjän toimenkuva, myyntiprosessin vaiheet ja yrityksen tietojärjestelmät myynnin tukena kansainvälisessä toimintaympäristössä.
2. Myynti- ja markkinointi digitaalisia kanavia hyödyntäen yrityksen järjestelmissä.  
3. Konsultoiva myyntityö ja myyntiviestintä kansainvälisessä toimintaympäristössä monikanavaisesti. Asiakkuuden johtaminen viestinnän keinoin prosessin eri vaiheissa.  
4. Myyjän työprosessin tarkastelu tunnuslukujen kautta.

Suunnittelemme tarvittaessa sinulle tai yrityksellesi koulutussuunnitelman