Toiminnan kehittämisen osaajana

  • Osaat toimia yrityksen kehittämisprojekteissa Lean ja Six Sigma periaatteiden mukaisesti.
  • Tiedät tuotannonsimuloinnin mahdollisuudet, hyödyt ja käyttökohteet ja osaat tehdä pienen tuotannon simuloinnin.
  • Osaat hyödyntää toiminnan aikana kerättyä dataa toiminnan kehittämisessä.

Kenelle tämä on?

  • Johtamisen osaaja -osaajakortti on suunniteltu erityisesti sinulle, joka työskentelet toiminnan kehittämisen parissa tai vastaat jonkin prosessin toiminnasta.
  • Osaajakortti sopii ihmisille, joiden työnkuva on esimerkiksi kehitys- tai laatupäällikkö, kehitysasiantuntija tai -suunnittelija.
  • Voit suorittaa kaikki kurssit työn ohella.

Toiminnan kehittämisen osaajia tarvitaan

Vaikka digitalisaatio, suuret maailman tapahtumat ja “mustat joutsenet” järisyttävät organisaatioiden toimintaympäristöä, ei niiden perustehtävä kuitenkaan ole muuttunut – tuottaa arvoa asiakkaalle. Erilaisiin prosesseihin liittyvät jarrut, pullonkaulat ja mutkat on mahdollista selvittää, kun työtä tehdään oikein rakennetun kehitysmetodologian avulla, siinä käytetään selkeitä mittareita, turhaa tekemistä karsitaan pois, ja tilaa jätetään innovoinnille.

Teollisuuden eri aloilla ja eri portaissa käytetyt, toiminnan kehittämiseen tähtäävät työkalut, kuten Lean-menetelmä, ovat todistetusti parantaneet yritysten tuottavuutta ja toimintaa. Jatkuvan parantamisen periaate kannustaa yrityksiä pyrkimään ratkaisukeskeiseen lähestymistapaan, jossa jokaisesta ongelmasta voi oppia, ja jokainen este voi synnyttää hyppyrin kohti parempaa toimintakykyä

Ovatko työtehtäväsi muuttuneet? Tarvitsetko uutta teknologiateollisuuden osaamista?
Ota avuksesi osaajakortit!

Opintojaksot

Voit rakentaa osaajakorttisi sisällön yhdestä tai useammasta opintokokonaisuudesta:

Tilastotiede

Toiminnan kehittämisen Data-analytiikkaa Minitabilla

Lean Six Sigma Yellow Belt

Data Analytics with Python

Lean-ajattelu

Toteutuksien tarkemmat tiedot

  • Osa opintojaksoista on suunniteltu ja toteutettu osana UpTech – Tulevaisuuden osaajia Itä-Suomeen -hanketta, jota rahoitetaan Euroopan sosiaalirahaston ESR 2014-2020 -rahoitusohjelman kautta.
  • Koulutusmoduulien tavoitteena on lisätä teknologiateollisuuden osaamistasoa Itä-Suomessa. Koulutusmoduulit vastaavat eri kartoituksilla esille tuotuihin osaamistarpeisiin. 
  • Erilaiset osaajakortit ovat valmiiksi mietittyjä kokonaisuuksia, jotka on kehitetty yrityksille suunnattujen kyselyiden pohjalta. Sisältö on koottu kolmen eri organisaation vahvuusaloista.
  • Kokonaisuus on rakennettu yrityksille suunnattujen kyselyiden pohjalta.

Ohjeita opiskeluun ja ilmoittautumiseen

Osaajakortin opintoja järjestävät Savonia-ammattikorkeakoulu, Karelia-ammattikorkeakoulu sekä Itä-Suomen yliopisto. Voit ilmoittautua organisaatioiden omilla ilmoittautumisalustoilla sinua kiinnostaville kursseille. Jos sinulle tulee mitään kysyttävää, ota yhteyttä UpTech-hankkeen koulutussuunnitelijoihin.

Savonia-ammattikorkeakoulu käyttää Events-alustaa. Löydät ohjeen täältä: https://www.savonia.fi/paivita-osaamistasi/

Karelia-ammattikorkeakoulu käyttää Meerkado-alustaa. Löydät ohjeen täältä: https://www.karelia.fi/avoin-amk/

Itä-Suomen yliopiston ohjeet löydät täältä: https://www.uef.fi/fi/avoin-yliopisto

Fakta #9 Ilman oikeanlaista osaamista et voi päästä haluamaasi työpaikkaan.

Fakta #12 Osaamisesi päivittäminen on paras keinosi edetä työuralla.

Fakta #8 Varmista paikkasi työelämässä ajantasaisella osaamisella.


Suunnittelemme tarvittaessa sinulle tai yrityksellesi koulutussuunnitelman