Ohjelmoinnin ja tekoälyn osaajana hallitset…

 • ohjelmoinnin perusrakenteet ja niiden käytön
 • koneoppimisen perusteet ja koneoppimisalgoritmien soveltamisen käytäntöön
 • automatisoinnin hyötyjen arvioinnin liiketoiminnan kehittämisessä
 • ohjelmistorobotiikan tarjoamien hyötyjen analysoinnin oman alasi näkökulmasta
 • palveluprosessin automatisoinnin ohjelmistorobotiikan menetelmin

Kenelle tämä on?

 • Ohjelmoinnin ja tekoälyn osaaja – osaajakortti on suunniteltu erityisesti sinulle, joka olet suorittanut insinööripohjaisen tutkinnon.
 • Osaajakortti sopii myös sinulle, joka olet työelämässä johtoportaassa tai asiantuntijatehtävissä.
 • Voit suorittaa kaikki kurssit työn ohella

 Vaikka emme elä Matrixissa, on silti koodia kaikkialla. Jokainen meistä on päivittäin kosketuksissa sellaisten laitteiden kanssa, joita ei olisi ilman kieltä, jota koneet puhuvat. Modernit pyykinpesukoneet, älypuhelimet ja hälytinjärjestelmät ovatkin hyviä esimerkkejä siitä, kuinka riippuvaisiksi olemme tulleet riveistä ykkösiä ja nollia.

Tekoäly on yksi aikamme puhutuimmista ilmiöistä. Yhä useammat käyttämistämme digitaalisista palveluista perustuvat edistyneeseen analytiikkaan ja koneoppimiseen. Näin yritykset pyrkivät tarjoamaan ylivoimaisia asiakaskokemuksia ja hankkimaan ratkaisevia kilpailuetuja. Samalla moni meistä on huolissaan siitä, tuleeko tekoäly korvaamaan ihmistyön kokonaan.

Ohjelmoinnin ja tekoälyn osaajakortin alle on koottu kursseja sinulle, joka haluat kerryttää osaamista ohjelmoinnin ja tekoälyn perusteista, sekä niiden hyödyntämisestä osana liiketoiminnan kehittämistyötä.

Ovatko työtehtäväsi muuttuneet? Tarvitsetko uutta teknologiateollisuuden osaamista?
Ota avuksesi osaajakortit!

Opintojaksot

Voit rakentaa osaajakorttisi sisällön yhdestä tai useammasta opintokokonaisuudesta:

 

Tänä päivänä yhä useammat yritykset pyrkivät enenevissä määrin ottamaan käyttöön tekoälyn ja ohjelmoinnin tarjoamia kilpailuetuja. Monet menestyneimmistä yrityksistä ovatkin nykyään niitä, jotka muita päättäväisemmin hyödyntävät tekoälyä ja muita digitaalisia ratkaisuja. Koveneva kilpailu pitää huolen, että tämä kehityssuunta tulee vain entisestään vahvistumaan. Siksi ohjelmoinnin ja tekoälyn perusteiden ymmärtäminen on tulevaisuudessa kaikissa työtehtävissä tärkeää.

Opintokokonaisuuden käytyäsi tunnet tietojenkäsittelijän erilaiset työnkuvat ja tiedät, minkälaisia ongelmia tietojenkäsittelyn keinoin voidaan ratkaista. Opit ohjelmoinnin peruskäsitteet, perusteet Python-ohjelmointikielestä sekä tuottamaan selainpohjaisia käyttöliittymiä HTML ja CSS-kielillä. Samalla perehdyt koneoppimisen perusteisiin sekä siihen, miten koneoppimisalgoritmeja sovelletaan käytäntöön. 

Valitse näistä kursseista yksi tai useampi:

Ohjelmistorobotiikka käytännössä UiPath StudioX:llä

Python-ohjelmointi

Johdatus Python-ohjelmointiin

RPA Business Case

Palvelujen robotisaatio

Ohjelmistorobotiikan mahdollisuudet

Digitalisaatio ja keskusteleva tekoäly

Ohjelmistorobotiikka

Artificial Intelligence with Python

Front-End Development

Mobile Application Development

Web-ohjelmointi I

Data Analytics with Python

Modern Software Engineering

Tekoälyn ohjelmointi.CO.
Nonstop

Python-jatkokurssi

Mobiiliohjelmointi

Toteutuksien tarkemmat tiedot

 • Osa opintojaksoista on suunniteltu ja toteutettu osana UpTech – Tulevaisuuden osaajia Itä-Suomeen -hanketta, jota rahoitetaan Euroopan sosiaalirahaston ESR 2014-2020 -rahoitusohjelman kautta.
 • Koulutusmoduulien tavoitteena on lisätä teknologiateollisuuden osaamistasoa Itä-Suomessa. Koulutusmoduulit vastaavat eri kartoituksilla esille tuotuihin osaamistarpeisiin. 
 • Erilaiset osaajakortit ovat valmiiksi mietittyjä kokonaisuuksia, jotka on kehitetty yrityksille suunnattujen kyselyiden pohjalta. Sisältö on koottu kolmen eri organisaation vahvuusaloista.
 • Kokonaisuus on rakennettu yrityksille suunnattujen kyselyiden pohjalta.

Ohjeita opiskeluun ja ilmoittautumiseen

Osaajakortin opintoja järjestävät Savonia-ammattikorkeakoulu, Karelia-ammattikorkeakoulu sekä Itä-Suomen yliopisto. Voit ilmoittautua organisaatioiden omilla ilmoittautumisalustoilla sinua kiinnostaville kursseille. Jos sinulle tulee mitään kysyttävää, ota yhteyttä UpTech-hankkeen koulutussuunnitelijoihin.

Savonia-ammattikorkeakoulu käyttää Events-alustaa. Löydät ohjeen täältä: https://www.savonia.fi/paivita-osaamistasi/

Karelia-ammattikorkeakoulu käyttää Meerkado-alustaa. Löydät ohjeen täältä: https://www.karelia.fi/avoin-amk/

Itä-Suomen yliopiston ohjeet löydät täältä: https://www.uef.fi/fi/avoin-yliopisto

Fakta #9 Ilman oikeanlaista osaamista et voi päästä haluamaasi työpaikkaan.

Fakta #12 Osaamisesi päivittäminen on paras keinosi edetä työuralla.

Fakta #8 Varmista paikkasi työelämässä ajantasaisella osaamisella.


Suunnittelemme tarvittaessa sinulle tai yrityksellesi koulutussuunnitelman