previous arrow
next arrow
Slider
Logot: Vipuvoimaa EU:lta, ELY-keskus, EU-euroopan sosiaalirahasto.

UpTech Tulevaisuuden osaajia Itä-Suomeen

UpTech
Tulevaisuuden osaajia Itä-Suomeen

Hankkeen päätavoitteina ovat:

  • Lisätä tekniikan alan houkuttelevuutta ja saada lisää korkeasti koulutettua työvoimaa Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueille.
  • Edistää DI-kouluttautuneiden palaamista maakuntiin ja sitä kautta korkeakoulutasoisen osaamisen lisäämistä Itä-Suomessa.
  • Suunnitella ja pilotoida jatkuvaan oppimiseen soveltuvia tekniikan korkeakoulutusmoduuleja.
  • Suunnitella alueellinen oppimispolku tekniikan ylempään korkeakoulututkintoon alemman korkeakoulututkinnon tutkinnon suorittaneille.
  • Osallistua Fitech-yhteistyössä DI-ohjelman suunnitteluun ja valmisteluun.

>> katso lisää

Hitsausrobotti.
Mies ohjaa tabletilla hitsausrobotteja.

Teollisuusautomaation DI-​koulutus käynnistyy Itä-Suomessa

SEURAAVA HAKU ALKAA KEVÄÄLLÄ 2022
Vuosina 2021–2023 toteutettavalla koulutuksella pyritään tukemaan työvoiman osaamistason nostamista ja liikkuvuutta Itä-Suomessa.

>> Katso lisää

Miehet katsovat piirustuksia työkoneen vierellä.

Hankkeen toteuttajat

Toteuttajat