Haluatko oppia tarkastelemaan myönteisen kestävän tulevaisuuden kokonaiskuvaa yli vallitsevien ja perinteisten näkökulmien?

Kestävän tulevaisuuden asiantuntija (YAMK) -tutkinto-ohjelman keskeisiä teemoja ovat taloudellisen, ekologisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden ulottuvuudet, kestävän kehityksen kansallinen ja globaali viitekehys, sekä vastuullisuus ja turvallisuus. Lisäksi saat valmiuksia tulevaisuuden muotoiluun, kestävän kehityksen muutoksen johtamiseen ja laajan kehittämisprojektin toteuttamiseen. Voit valita myös muita henkilökohtaista osaamisprofiiliasi täydentäviä ja kestävyysosaamista tukevia opintoja.

Koulutus toteutetaan eri alojen asiantuntijoiden johdolla ja opintoihin sisältyy monialaista tiimityöskentelyä. Opiskelijat edustavat eri osaamistaustoja. Vertaisoppiminen ja aiemman osaamisen hyödyntäminen kietoutuvat uuden oppimiseen ja soveltamiseen käytäntöön tiimityönä toteutettavien projektiopintojen aikana.

Koulutuksen sisältö

Kestävän tulevaisuuden asiantuntija (YAMK) -koulutuksessa vahvistat osaamistasi vihreästä siirtymästä, kestävästä kasvusta, ekososiaalisesta hyvinvoinnista ja inhimillisestä turvallisuudesta. Tutkinto tuottaa tulevaisuuden työelämän edellyttämää tietoa kestävästä kehityksestä ja käytännön osaamista vastuullisesta vaikuttamisesta.

Tämä tutkinto antaa erityisesti valmiuksia:

  • vaikuttaa yksilö-, yhteisö- ja organisaatiotasolla kestävän tulevaisuuden rakentamiseen
  • vastuullisten valintojen ja päätöksien tekemiseen sekä vastuullisten liiketoimintamallien kehittämiseen
  • inhimillisen turvallisuuden edistämiseen
  • tulevaisuuden muotoiluun ja kestävän kehityksen muutoksen johtamiseen
  • laajan kestävän kehityksen projektin toteuttamiseen

Koulutus sisältää asiantuntijuutta laajentavia, tiimeissä tehtäviä projektiopintoja ja itsenäisesti tehtäviä henkilökohtaista osaamista syventäviä opintoja.

Opinnot toteutetaan verkkototeutuksena. Tämä mahdollistaa joustavan opiskelun työn ohessa kotipaikkakunnasta riippumatta.

Opintojen aikana on mahdollisuus muutaman kerran tavata toisia opiskelijoita intensiivipäivissä kampuksella.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan kevään 2023 toisessa yhteishaussa, hakuaika päättyy 30.3.2023 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Nina Huotari
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 6911