Koulutus on käynnissä ja siihen ei voi enää hakea.

Automaatio-tekniikan
DI-ohjelma

 • Ensimmäinen ryhmä aloitti opinnot syksyllä 2021
 • Näillä näkymin viimeinen ryhmä aloitti opinnot syksyllä 2022
 • Maisterivaiheen opinnot joustavasti – osittain etänä
 • Älykäs automaatio pääaineena vastaa yritysten ja yhteiskunnan tarpeisiin
 • Valitse sivuaineiksi datatiede ja tekoäly, markkinointi ja myynti tai robotiikka
 • Tiivis yhteistyö Itä-Suomen yritysten ja korkeakoulujen kanssa

UpTech-hanke tukemassa automaatiotekniikan DI-opiskelijoita

Suomalaisen teknologiateollisuuden menestykseen vaikuttaa tärkeänä tekijänä työvoiman saatavuus ja osaaminen. Globaalissa kilpailussa menestyvät vain yritykset, joilla on riittävän korkeatasoista teknologiaosaamista. Teknologia-alan osaajapulaan ja toisaalta tekniikan alan korkeakoulutuksen heikkoon vetovoimaan etsitään ratkaisuja UpTech-hankkeessa, jonka tavoitteena on tekniikan alan houkuttelevuuden lisääminen ja korkeasti koulutetun työvoiman saaminen Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueille. Karelia-amk on yksi hankkeen osatoteuttajista Savonia ammattikorkeakoulun ja Itä-Suomen yliopiston ohella.

UpTech-hankkeessa on mm. selvitetty yritysten osaamistarpeita Itä-Suomen alueella. Yksi osaamisalueista, jossa osaajista on kova pula, on tekniikan automaatio. Osaajapulan ratkaisemiseksi Tampereen yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto käynnistivät yhteistyössä automaatiotekniikan diplomi-insinöörikoulutuksen syksyllä 2021. Uusi automaatiotekniikan DI-koulutus on rakennettu yhteistyössä Itä-Suomen korkeakoulujen kanssa ja se tarjoaa mahdollisuuden kehittää automaatiotekniikan osaamista älykkäiden, taloudellisesti ja ympäristöystävällisesti toimivien järjestelmien, koneiden ja prosessien parissa. Opinnot soveltuvat mm. automaatiotekniikan tai sitä soveltavan amk-tutkinnon suorittaneille. Syksyllä 2022 alkavaan koulutukseen haetaan yhteishaussa 16.-30.3.2022. Koulutuksen laajuus on 120 op ja kesto kokopäivätoimisena opiskeluna kaksi vuotta.

Syksyllä 2021 aloittaneessa koulutuksen ensimmäisessä ryhmässä aloitti 29 opiskelijaa. Yhtenä sivuainevaihtoehtona opiskelijoilla on Industrial Robotics, joka sisältää opintojakson Virtual Commissioning of Robot Systems. Joensuun seudulla asuvat opiskelijat saivat suorittaa opintojakson laboratorioharjoitukset Karelia-amk:n Fanuc Educell -robottisolua hyödyntäen. Opiskelijat kävivätkin ahkerasti tekemässä harjoituksia omalla ajallaan useampana päivänä. Tämän lisäksi Tampereen yliopiston kouluttajat kävivät kolmena lauantaina vetämässä harjoituksia ns. kädestä pitäen Karelian laboratoriotilassa. Opintojaksoon liittyvän harjoituksen tehtävänä oli koota ja purkaa Duplo Lego® -palikoista koottava itse suunniteltu talo robotilla sekä virtuaalisessa ympäristössä, että todellisuudessa oikealla robotilla. Opiskelijoilla oli käytössä simulointiohjelmistoja (Visual Components, ROBOGUIDE) tehtävän tekemiseen sekä fyysinen robottisoluympäristö. Harjoitukseen kuului myös tulostaa 3D-tulostimella itse suunniteltu osa taloon sekä tarttujansormet robotille osien siirtämistä varten.

Tampereen yliopisto

Uusi automaatiotekniikan DI-koulutus on rakennetty yhteistyössä Itä-Suomen korkeakoulujen kanssa ja se tarjoaa sinulle ainutlaatuisen mahdollisuuden kehittää automaatiotekniikan osaamistasi älykkäiden, taloudellisesti ja ympäristöystävällisesti toimivien järjestelmien, koneiden ja prosessien parissa. Osaamistasi täydentää valintasi mukaan joko tekniikan, talouden tai johtamisen sivuaineopinnot.

FITech-verkostoyliopisto

FITech-verkostoyliopisto tarjoaa valikoituja opintoja kaikista tekniikan alan yliopistoista Suomessa maksutta. FITech-alustalta löytyy myös DI-ohjelmassa tarjottava industrial robotics sivuaine. https://fitech.io/fi/opinnot/industrial-robotics/

Kokemuksia automaatiotekniikan DI-ohjelmasta: Iiro Saukkonen

Kokemuksia automaatiotekniikan DI-ohjelmasta: Joonas Ruuskanen


Lisätietoja opinnoista

Automaatiotekniikan DI-tutkinnon suoritettuasi tunnistat automaation mahdollisuudet eri toimialoilla kehitettäessä älykkäästi, taloudellisesti ja ympäristöystävällisesti toimivia järjestelmiä, koneita ja prosesseja. Osaat soveltaa matemaattista mallintamista, simulointia ja ohjelmointia käytännön työtehtävissä. Opintojen aikana teet projekti- ja ryhmätöitä, jotka syventävät kieli-, viestintä- ja yhteistyötaitojen osaamistasi.

 • osaa hankkia, käsitellä, arvioida, analysoida ja käyttää tietoa monipuolisesti, kriittisesti ja eettisesti
 • kykenee toimimaan työyhteisön jäsenenä ja edistämään yhteisön ja itsensä työhyvinvointia
 • ymmärtää digitalisaation merkityksen tekniikassa ja hyödyntää digitaalisia toimintaympäristöjä
 • ymmärtää asiakaslähtöisyyden , kestävien ja taloudellisesti kannattavien ratkaisujen
 • merkityksen tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä ja tuottamisessa
 • pystyy käymään rakentavaa ja asiantuntevaa yhteiskunnallista keskustelua
 • omaa alan kannalta riittävän talous ja johtamisosaamisen ja valmiuden laajentaa tätä osaamista

Syventävien opintojen kokonaisuus antaa näkemyksen automaatioon kokonaisuutena: automaation toimilaitteisiin, tiedonkäsittelytekniikoihin ja ohjauksen algoritmeihin. Sovelluskohteina ovat älykkäät työkoneet ja teolliset prosessit. Opinnot perustuvat matemaattis-luonnontieteelliseen osaamiseen. Opinnoissa tutustut automaation tyypillisiin teollisiin sovelluskohteisiin ja ymmärrät automaation roolin niissä.

Tilat

Joensuun kampus

Datatiede ja tekoäly (sivuaine)
Markkinointi ja myynti (sivuaine)

Kuopion kampus

Kuopion kampus sijaitsee kauniissa vehreässä ympäristössä, aivan järven rannalla Savilahden alueella. Kehittyvään Savilahteen rakennetaan elävää kaupunginosaa, jossa olisi mahdollisuus opiskella, tehdä töitä ja asua.

Kuopion kampuksella opiskelee lähes 7000 tutkinto-opiskelijaa. Kampuksen ravintolapalvelut tarjoavat monipuolisesti vaihtoehtoja lounas- tai kahvihetkelle.

Kuopion yliopistollinen sairaala sijaitsee kampusalueen vieressä. Myös tieteen, tutkimuksen ja yritysten keskittymä KPY Novapolis on kampusalueen läheisyydessä.

Tiedot löytävät tarkemmin: https://www.uef.fi/fi/kuopion-kampus

Industrial Robotics (sivuaine)

Labrat toteutetaan Kuopiossa Savonian automaatiolabra-D1027-tiloista. Tilojen esittelykuvat löydät Thinklink-alustalta osoitteesta:

Kampuskartta:

360-kuvat IOT MIC-1027 Labra

Automaatiotekniikan DI-ohjelman
tutkintorakenne ja kurssit

Uusi Itä-Suomessa tarjottava automaatiotekniikan DI-ohjelma tarjoaa sinulle työkalut ja osaamisen tulevaisuuden yhteiskunnan kehittämiseen automaation välinein.

Opinnot tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden kehittää automaatiotekniikan osaamistasi älykkäiden, taloudellisesti ja ympäristöystävällisesti toimivien järjestelmien, koneiden ja prosessien parissa. Osaamistasi täydentää valintasi mukaan joko tekniikan, talouden tai johtamisen sivuaineopinnot. Alan ammattilaisena ymmärrät sen yhä kasvavan merkityksen yhteiskunnassa, ja hallitset työkalut ja osaamisen tulevaisuuden ratkaisujen kehittämiseen.

Tutkintorakenne

DI-ohjelman rakenne, 120 op

Tutkinto-ohjelman yhteiset opinnot, 10 op
Master’s Thesis Seminar  0 op
Fourier’n menetelmät       5 op
Tieteellinen kirjoittaminen 2 op
Työelämän viestintätaidot 2 op
Tiedonhaku  1 op
Syventävät opinnot, 60 op
Älykäs automaatio 30 op
Diplomityö ja kypsyysnäyte 30 op
Valinnaiset opintokokonaisuudet, 25 op
Aineopintokokonaisuus 25 op (valitaan yksi)
1) Datatiede ja tekoäly
 2) Markkinointi ja myynti
3)  Industrial Robotics
Vapaasti valittavat opintojaksot, 25 op·        
Sisältää täydentävät eli siltaopinnot sekä muita vapaasti valittavia opintoja niin, että tutkinnon minimilaajuus täyttyy

Älykäs automaatio

 • -Johdatus systeemien hallintaan
 • -Systeemien hallinnan periaatteet
 • -Tietoverkkopohjainen automaatio
 • -Automaation turvallisuus 
 • -Johdatus älykkäisiin työkoneisiin
 • -Mobilehydrauliikka