Uptech järjestää kahdeksanpäiväisen tehdasfysiikan koulutuksen keväällä 2023!

Kouluttajana toimii Quality Knowhow Karjalaisen johtava kouluttaja Antti Piirainen.

Koulutus järjestetään Karelian Wärtsilän kampuksella Joensuussa.

Ilmoittaudu alla olevan linkin kautta viimeistään 31.1.2023 mennessä

https://link.webropolsurveys.com/S/44B192960A47A2AF

Tehdasfysiikka koulutuksen suunniteltu aikataulu ja sisältö.

1. päivä torstai 2.3.2023

8:30 Ilmoittautuminen ja kahvi
9:00 Tehdasfysiikan tausta ja tavoitteet
Johdatus taloudellisiin mittareihin
Valmistuksen tiede
Mitä on formaalisyy?
Ohjaavat ja kuvaavat mallit
12:00 Lounas
13:00 Harjoitustyö
Yrityksen perusdynamiikka
Määritelmät, Suoritusarvomittarit (Y),
Parametrit (x)
14:00 Kahvi
14:20 Yleistetään parametrien väliset suhteet
Epäbalanssilinja, Littlen laki
16:00 Päivä päättyy

2. päivä perjantai 3.3.2023

8:15 Päivän aloitus
Littlen laki jatkuu
Sisäinen Benchmarking
Sisäinen Benchmarking laskuharjoitus
11:30 Lounas
12:30 Esimerkkilaskentaa yrityksen esimerkkidatalla
Pullonkaulan määrittäminen
14:00 Kahvi
14:20 Parannuksen suunnittelu läpimenolle ja jaksoajalle
Työkaluna käytetään virtauskuvaa (TH ja CT – Best ja PWC)
16:00 Päivä päättyy

3. päivä torstai 30.3.2023

8:30 Ilmoittautuminen ja kahvi
9:00 Päivän aloitus
Vaihtelun perusteet
Vaihtelu ja satunnaisuus
Prosessin vaihtelu
Virtauksen vaihtelu
11:30 Lounas
12:30 Vaihtelun perusteet jatkuu
Vaihtelun keskinäisvaikutukset – jonoutuminen
14:00 Kahvi
14:20 Yleinen estomalli
Vaihtelu poolaaminen
16:00 Päivä päättyy

4. päivä perjantai 31.3.2023

8:15 Päivän aloitus
Laskuharjoituksia: yrityksen omilla esimerkeillä
-jonoutuminen
-vaiheiden ketjuttaminen (estomallit)
11:30 Lounas
12:30 Tuotannon virtauskäyrät
Operaatiotiede käytäntöön
TF -periaatteet ja perusrakenne
VUT – Variation x Utilization x Time
Jaksoaika vs käyttöaste
14:00 Kahvi
14:20 Tuotanto/varasto –täydennys-/korvausaika
Varaston tehokkuusreuna
Varasto ja virtaus, eräkokokäyrä
Strategia ja operatiiviset tavoitteet
Strateginen asemoituminen (positiointi)
Parannusmetodi, kuinka edetä?
16:00 Päivä päättyy

5. päivä maanantai 8.5.2023

8:30 Ilmoittautuminen ja kahvi
9:00 Virtauksen mallinnus
Littlen laki, Kapasiteetti, Kokonaistehokkuus
Paras-tapaussuoritusarvo (BCP)
Vaihtelun vaikutus virtaukseen
Jonoutuminen
Vaihtelun mittarit
Jonoutumisen vaikutukset
Aikojen laskeminen (TCT, RPT, jne.)
Imusysteemi
Varastojen ja virtauksen yhdistäminen
Kassavirran optimoiminen
12:00 Lounas
13:00 Vaihtelun heikentävä vaikutus virtaukseen
Vaihtelun lait, Joustavuus, Virtauksen lait
14:00 Kahvi
14:20 Kapasiteetin laki, Käyttöaste/suhde, Erien lait
16:00 Päivä päättyy

6. päivä tiistai 9.5.2023

8:15 Päivän aloitus
osuus jatkuu: Läpimenoajan laki
Suorituskyky ja vaihtelu
Diagnostiikka ja parannukset
Voitto, virtaus ja Tehdasfysiikka
Vaihtelun heikentävä vaikutus virtaukseen
Imuohjaus ja imusysteemin magia
CONWIP
11:30 Lounas
12:30 CONWIP:n vertailu MRP:n kanssa
CONWIP ja Kanban -vertailu
14:00 Kahvi
14:20 Imu (ohjauksen) suunnittelurakenne
Kokonaisuuden hajottaminen
Kokonaisuuden rakentaminen
Imuohjauksen suunnittelu
Imuohjauksen hierarkkinen suunnittelu
16:00 Koulutuksen
2. jakso päättyy

7. päivä maanantai 5.6.2023

8:30 Ilmoittautuminen ja kahvi
9:00 Taktiikoiden, ohjauksien ja mittausten soveltaminen optimaalisten tulosten saavuttamiseksi
Kysynnän ennustaminen
Varastotaktiikat ja varastotasojen määrittäminen -laskuharjoitus varastot
Kapasiteettitaktiikat
Valmistuspäivän määrittäminen
12:00 Lounas
13:00 Operaatioiden ja strategia ja suunnittelu
Kokonaisuuden hajottaminen
11.Strategia, taktiikat, ohjaukset ja mittarit
Toteutus ja toimenpano, Tuotannonohjaus ja IT
14:00 Kahvi
14:20 12.Ihminen ja toimintojen johtaminen
Inhimilliset lait, Esterajoitettu optimointi
Fanaatikon teho, Loppuun palaminen
Suunnittelu ja motivointi, Vastuu ja valta
16:00 Päivä päättyy

8. päivä tiistai 6.6.2023

8:15 Päivän aloitus
TQM – laatujohtaminen jatkuu
Laatujohtamisen lyhyt historia
Mitä laatu on?
Tilastollinen laadunohjaus
Six Sigma Laatu ja operaatiot
Virheen mallinnus
Laatu ja toimitusketju
11:30 Lounas
12:30 Käytännön ohjaus
Tehdaslattian ohjausfunktio
CONWIP
14:00 Kahvi
14:20 Yhteenveto tehdasfysiikasta
Laskuharjoitus, missä yhdistetään opittua kokonaisuudeksi
Synteesi
16:00 Koulutus päättyy