Osallistu koulutuksiin ottamalla yhteyttä:

Jari Niemelä

RDI, advisor, TKI-asiantuntija
lecturer, opettaja
KTM, ekonomi, M.Sc. (Econ)
jari.niemela@savonia.fi

+358447855753

Teollisuuden kasvun tuki myyntiprosessia kehittämällä 2020/8- 2022/8

Savonia-ammattikorkeakoulussa on lähtenyt mielenkiintoinen hanke käyntiin syksyllä 2020. Hankkeessa kehitetään ja koulutetaan myynnin rajapinnassa työskentelevien myyntitaitoja.  “Teollisuuden kasvun tuki myyntiprosessia kehittämälla” on tarkoitettu henkilöille, joiden työ on toimia asiakasrajapinnassa erilaisin toimenkuvin vailla vaadittavaa ammattimaisen myyjän koulutusta. Tyypillisimpiä nimikkeitä henkilöille ovat tekninen myyjä, vientimyyjä, yritysmyyntipäällikkö, tuotepäällikkö, palvelumyyntipäällikkö, varaosamyyjä.

Olemme havainneet korostuneen tarpeen asiakasprosessissa eri vaiheissa työskentelevien henkilöiden myyntiosaamisen kehittämiselle.    

Toteutustapa – Koulutus moduuleittain  

  • Koulutus koostuu moduuleista ja teemaan soveltuvista yritykselle tehtävistä harjoituksista oman työn kehittämiseen liittyen. Harjoitustyön ohjausta tukevat kouluttajat ja asiantuntijat työpaikalla koulutusmoduulien jälkeen.  
  • Kunkin jakson oppimistehtävät pohjautuvat ohjatusti käsiteltyihin teemoihin.  
  • Jokaisen moduulin jälkeen tehtävä harjoitustyö puretaan seuraavan moduulin alkua yritys- ja opiskelijakohtaisesti.  
  • Aluksi tehdään yrityskohtainen myyntiprosessinanalyysi. Myyntitaitojen kehittäminen tehdään analyysin tuloksiin pohjautuen ja koulutettavan tavoitteet huomioiden.  

Koulutusmoduulit  

1. Myyjän toimenkuva, myyntiprosessin vaiheet ja yrityksen tietojärjestelmät myynnin tukena kansainvälisessä toimintaympäristössä.
2. Myynti- ja markkinointi digitaalisia kanavia hyödyntäen yrityksen järjestelmissä.
3. Konsultoiva myyntityö ja myyntiviestintä kansainvälisessä toimintaympäristössä monikanavaisesti. Asiakkuuden johtaminen viestinnän keinoin prosessin eri vaiheissa.
4. Myyjän työprosessin tarkastelu tunnuslukujen kautta. Myynnin ja hinnoittelun matematiikka. Järjestelmän tuottaman ohjaustiedon hyödyntäminen omassa myyntityössä. Kehittämissuunnitelman toteutuksen jatkaminen.  

Hankkeen toimijat: projektipäällikkö Jari Niemelä, puh. +358 44 785 5753 • s-posti: jari.niemelä@savonia.fï

Asiantuntijat: Mauno Multamäki, Harri Komulainen, Ulla Pekkarinen, Mikko Lappalainen ja ostettua asiantuntijaosaamista. UpTech-hanke tekee yhteistyötä Tekamyy-hankkeen kanssa.