Teknologiateollisuus kertoo, että Suomessa opiskelee vuosittain yli 20 000 kansainvälistä korkeakouluopiskelijaa?  Ja että valtaosa heistä lähtee  valmistuttuaan pois Suomesta? Iso syy tähän on, että kokemukset suomalaisesta työelämästä jäävät vähäisiksi. Korjataan tämä asia yhdessä palkkaamalla kansainvälinen opiskelija kesätöihin. Teknologiateollisuuden haastekampanjaan osallistuminen on helppo ensimmäinen askel!