IPCC:n tuoreen ilmastoraportin mukaan jokaisella toteutetulla ilmastotoimella on väliä

Kirjoittaja Anniina Kontiokorpi

Ilmastoviisaan toiminnan lähtökohtana on tuntea toiminnan nykytila mahdollisimman hyvin ennen kuin lähdetään hakemaan ratkaisuja nykytilan korjaamiseksi tai parantamiseksi. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että yrityksen toiminnasta aiheutuvat energia- ja materiaalivirrat tulee ensin tuntea ja sen jälkeen pystytään tunnistamaan toiminnan aiheuttamat ympäristövaikutukset ja löytää ratkaisuja niiden pienentämiseksi. Ilmastoviisasta ajattelua voidaan soveltaa mille tahansa toimialalla niin teolliseen tuotantoon, maa- ja metsätalouteen kuin palvelusektorille.

Hallitusten välinen ilmastopaneeli IPCC julkaisi kuudennen ilmastoraportin ensimmäisen osan elokuussa 2021. Raporttiin on koottu kansainvälisen tiedeyhteisön näkemys ilmaston kehityksestä sekä nykytilasta ja tulevaisuudesta.

Raportin pääviesti oli suurelle yleisölle jo entuudestaan tuttu: Ilmasto muuttuu ja ilmastonmuutoksen hillitseminen on mahdollista päästöjä vähentämällä. Tällä hetkellä kuitenkin näyttää siltä, että olemme ajautumassa voimakkaampaan lämpenemiseen kuin Pariisin ilmastosopimuksessa tavoitteeksi asetettuun 1,5 asteen lämpenemiseen esiteolliseen aikaan verrattuna.

Raportin mukaan on kiistämätöntä, että ihmisten toimet ovat aiheuttaneet ilmastonmuutoksen. Ihmiskunnan on myös mahdollista vaikuttaa ilmastonmuutoksen etenemiseen. Tämän globaalin ilmiön hillitsemiseksi tarvitaan nopeita päästöjä vähentäviä toimenpiteitä kaikkialla.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät ympäri maapalloa ja ne ovat erilaisia eri alueilla. Selvää kuitenkin on, että haitat niin ihmisille kuin ympäristölle lisääntyvät ilmaston lämpenemisen edetessä. Kuinka monta astetta ilmasto lämpenee, on riippuvainen meidän kaikkien toteuttamista toimenpiteistä, koska jokaisella vähennetyllä kasvihuonekaasupäästötonnilla on merkitystä.

Ilmastoviisaan toiminnan perusteet -opintojaksolla syvennytään ilmastonmuutokseen ilmiönä sekä tutustutaan sen aiheuttamiin vaikutuksiin. Tavoitteena on ymmärtää ilmastopolitiikkaa eri tasoilla ja sitä, kuinka se vaikuttaa jokapäiväiseen toimintaamme nyt ja tulevaisuudessa. Lisäksi opintojaksolla paneudutaan kasvihuonekaasupäästöjen muodostumiseen ja niiden vähentämiseen. Opintojaksolta löydät uusia keinoja ilmastoviisaaseen toimintaan niin yritystoiminnassa kuin henkilökohtaisessa elämässäsi.

Ilmastoviisaan toiminnan perusteet -opintojakso tarjoaa kattavan koosteen faktoista ilmastonmuutoksen taustalla, joita voidaan hyödyntää tulevaisuuden ennakoinnissa sekä oman, yrityksen tai muun organisaation toiminnan suunnittelussa niin ilmaston kuin kestävän kehityksen näkökulmasta.


Lisätietoja antaa opintojakson opettaja Anniina Kontiokorpi, anniina.kontiokorpi@karelia.fi
Lähde: https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar6/