Kouluttaudu teknisen myynnin ja markkinoinnin osaajaksi - kasvata liiketoimintaa digitaalisilla ratkaisuilla
Slider
 

Teollisen markkinoinnin ja myynnin osaaja

 

Myynti ja markkinointi ovat jokaisen yrityksen liiketoiminnan ytimessä - ainakin niiden olisi suositeltavaa olla. Jos yritys ei onnistu löytämään Itselleen asiakkaita, ei sillä ole toimintaedellytyksiä kasvaa ja menestyä. Nykyinen markkinointiärsykkeiden tulva kuitenkin haastaa yritysten mahdollisuuksia vuorovaikuttaa asiakkaidensa kanssa. Digitalisaatio muutti markkinointia pysyvästi. Sen myötä yritykset löysivät uusia keinoja asiakkaiden tavoittamiseen. Digitalisaation ansiota on myös se, ettei tieto ole enää vain muutamien hallussa. Kuka vain voi klikata itsensä internetiin ja ottaa selvää mistä tahansa aiheesta. Ihmiset jakavat esimerkiksi sosiaalisessa mediassa avoimesti niin hyviä kuin huonojakin asiakaskokemuksia. Tämän seurauksena modernin asiakkaan ostokäyttäytyminen on tiedostavampaa kuin koskaan.

 

Teknisen myynnin osaajakortin alle on koottu kursseja sinulle, joka haluat kehittää myynti- ja markkinointiosaamistasi sekä ymmärtää digitalisaation ja digimarkkinoinnin roolin yrityksen liiketoiminnassa. Kokonaisuus on rakennettu yrityksille suunnattujen kyselyiden pohjalta.

Teknisen myynnin osaaja hallitset...

...perusteet markkinoinnin tehtävistä, prosesseista ja työkaluista
...digikanavien ja viestien valinnan huomioiden samalla asiakaspersoonat ja asiakaspolun vaiheet
...markkinoinnin päätöksentekoon tarvittavien apuvälineiden ja analyysien käytön
...markkinointitavoitteiden asettamisen ja niihin liittyvät mittaukset
...myyntipsykologian soveltamisen ja ongelmaratkaisumyynnin tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämisen henkilökohtaisessa myyntityössäsi

Kenelle tämä on?

Myynnin ja markkinoinnin osaajakortti on suunniteltu erityisesti sinulle, joka olet suorittanut insinööripohjaisen tutkinnon.
Osaajakortti sopii myös sinulle, joka olet työelämässä johtoportaassa tai asiantuntijatehtävissä.
Voit suorittaa kaikki kurssit työn ohella

Voit rakentaa osaajakorttisi sisällön yhdestä tai useammasta opintokokonaisuudesta:

1. Digitalisaation ja digimarkkinoinnin rooli yrityksen liiketoiminnassa

2. Markkinoinnin johtaminen

 

Hitsausrobotti.

 
 

Fakta #9 Ilman oikeanlaista osaamista et voi päästä haluamaasi työpaikkaan.

Fakta #12 Osaamisesi päivittäminen on paras keinosi edetä työuralla.

Fakta #8 Varmista paikkasi työelämässä ajantasaisella osaamisella.

previous arrow
next arrow
Slider
 

 

 


Kurssit

.Teknisen myyjän osaajakortti koostuu kahdesta eri osa-alueesta:

 

Digitalisaation ja digimarkkinoinnin rooli yrityksen liiketoiminnassa

Digimarkkinoinnilla tarkoitetaan markkinointia, jota tehdään digitaalisilla alustoilla. Tällaisia alustoja ovat esimerkiksi miljoonien suomalaisten käyttämät Google, Facebook, Twitter ja Instagram. Digimarkkinointi tarjoaa yrityksille monia konsteja asiakkaiden kanssa kommunikointiin, mainonnan tarkkaan kohdentamiseen sekä tulosten mittaamiseen. 

Digitalisaation ja digimarkkinoinnin rooli yrityksen liiketoiminnassa - opintokokonaisuuden käytyäsi ymmärrät, miten digitalisaatio on vaikuttanut asiakkaan ostokäyttäytymiseen. Olet tutustunut digimarkkinoijan sanastoon sekä tärkeimpiin työkaluihin niin b-to-b kuin myös b-to-c liiketoiminnassa. Osaat muodostaa asiakaspersoonia sekä rakentaa niille toimivia ostopolkuja hyödyntäen kattavasti digitaalisia alustoja. Tiedät, miten digimarkkinoinnille asetetaan tarkoituksenmukaiset tavoitteet ja miten niiden saavuttamista mitataan.

Voit valita näistä kursseista yhden tai useamman:

Slider
 

Markkinoinnin johtaminen

 

Voit valita näistä kursseista yhden tai useamman:

Huom. Nämä kurssit ovat osa automaatiotekniikan DI-ohjelman markkinointi ja myynti sivuainetta.

Markkinointi on muutakin kuin hakusanamainontaa ja sisällön tuottamista Instagramiin. Se on kokonaisvaltaista ymmärrystä siitä, mitkä tekijät vaikuttavat asiakkaan ostopäätökseen. Mitä enemmän yritys on ottanut selvää asiakkaidensa tarpeista, tottumuksista ja kiinnostuksen kohteista, sitä vaikuttavampaa markkinointia yritys pystyy heille kohdistamaan. Siksi jokaisen yrityksen on panostettava oman markkinointiosaamisensa kehittämiseen - kilpailijat kun tekevät sitä joka tapauksessa.

Markkinoinnin johtaminen - opintokokonaisuuden käytyäsi ymmärrät markkinoinnin johtamisen viitekehystä - miten markkinointi toimii strategiatasolta aina käytännön toimenpiteisiin ja niiden vaikutuksiin saakka. Osaat tunnistaa, eritellä ja analysoida kuluttajia ja kulutusta koskevaa tietoa ja tämän pohjalta arvioida yrityksen markkinointipäätöksien vaikuttavuutta. Pystyt laatimaan ohjeistetusti toimivan markkinointisuunnitelman ja valvomaan sen toimeenpanoa.

 
Markkinoinnin perusteet
Markkinoinnin johtaminen
Kuluttaja-
käyttäytyminen
previous arrow
next arrow
Slider
 
 
 

Ohjeita opiskeluun ja ilmoittautumiseen

 

Osaajakortin opintoja järjestävät Savonia-ammattikorkeakoulu, Karelia-ammattikorkeakoulu sekä Itä-Suomen yliopisto. Voit ilmoittautua organisaatioiden omilla ilmoittautumisalustoilla sinua kiinnostaville kursseille. Jos sinulle tulee mitään kysyttävää, ota yhteyttä UpTech-hankkeen koulutussuunnitelijoihin.

Savonia-ammattikorkeakoulun käyttää Events-alustaa. Löydät ohjeen täältä: https://www.savonia.fi/paivita-osaamistasi/

Karelia-ammattikorkeakoulun käyttää Meerkado. Löydät ohjeen täältä: https://www.karelia.fi/avoin-amk/

Itä-Suomen yliopiston ohjeet löydät täältä: https://www.uef.fi/fi/avoin-yliopisto


 

Ilmastoviisaat2 

Toteutuksien tarkemmat tiedot

  • Osa opintojaksoista suunnittelu ja toteutettu osana UpTech – Tulevaisuuden osaajia Itä-Suomeen -hanketta, jota rahoitetaan Euroopan sosiaalirahaston ESR 2014-2020 -rahoitusohjelman kautta.
  • Koulutusmoduulien tavoitteena on lisätä teknologiateollisuuden osaamistasoa Itä-Suomessa. Koulutusmoduulit vastaavat eri kartoituksilla esille tuotuihin osaamistarpeisiin. 
  • Erilaiset osaajakortit ovat valmiiksi mietittyjä kokonaisuuksia, jotka ovat kehitetty yrityksille suunnattujen kyseilyiden pohjalta. Sisältö on koottu kolmen eri organisaation vahvuusaloista.
  • Kokonaisuus on rakennettu yrityksille suunnattujen kyselyiden pohjalta.

 

Uptech opiskelijakaavio


 Etkö löytänyt sopivaa osaajakorttia?
Kokoa omasi!

 

Löydät kaikki avoimen kurssit seuraavilta sivustoilta:

Savonia-ammattikorkeakoulun: https://www.savonia.fi/paivita-osaamistasi/

Karelia-ammattikorkeakoulun: khttps://www.karelia.fi/avoin-amk/

Itä-Suomen yliopiston ohjeet löydät täältä: https://www.uef.fi/fi/avoin-yliopisto

 


 

Sinua saattaisi myös kiinnostaa seuraavat toteutukset

 

 
  

ICT-polku

Itä-Suomen ICT-koulutuspolku, tuttavallisemmin ICT-polku, on Itä-Suomen yliopiston, Karelia-ammattikorkeakoulun ja Savonia-ammattikorkeakoulun koulutusyhteistyö. Kolmen korkeakouluorganisaation laajuinen koulutusyhteistyö on ICT-alalla ainutlaatuinen Suomessa. Koulutus toteutetaan yhteisesti sekä Joensuussa että Kuopiossa. Yhdistämällä yliopiston ja ammattikorkeakoulujen koulutusten sisältöjä saadaan opiskelijoiden käyttöön parhaat puolet kummastakin.

 

ICT-polku


 

Logot: Vipuvoimaa EU:lta, ELY-keskus, EU-euroopan sosiaalirahasto.

Hankkeen toteuttajat

Toteuttajat