Hae automaatiotekniikan DI-ohjelmaan

 

Hae kevään yhteishaussa 2022!

 Hakukohde on mukana korkeakoulujen kevään toisessa yhteishaussa ja siihen haetaan korkeakoulujen sähköisessä hakujärjestelmässä osoitteessa opintopolku.fi.

 Hae koulutukseen Opintopolussa 

 

 

 • Maisterivaiheen opinnot joustavasti – osittain etänä
 • Jatka työelämässä, kehitä ja päivitä osaamistasi
 • Älykäs automaatio pääaineena vastaa yritysten ja yhteiskunnan tarpeisiin
 • Valitse sivuaineiksi datatiede ja tekoäly, markkinointi ja myynti tai robotiikka
 • Tiivis yhteistyö Itä-Suomen yritysten ja korkeakoulujen kanssa

Opinnot on tarkoitettu automaatiotekniikan tai sitä soveltavan alan ammattikorkeakoulututkinnon tai kandidaatin tutkinnon suorittaneille. Ensimmäinen 30 opiskelijan ryhmä aloittaa opintonsa syksyllä 2021. DI-ohjelman laajuus on 120 op ja se on tarkoitus suorittaa kahdessa vuodessa (huomaathan, että tämä vastaa päätoimista opiskelua). Koulutus on Itä-Suomen ja Tampereen yliopistojen yhteistoteutus. Opetus järjestetään pääasiassa etänä tai Joensuun ja Kuopion kampuksilla.

Automaatiotekniikan DI-tutkinnon suoritettuasi tunnistat automaation mahdollisuudet eri toimialoilla kehitettäessä älykkäästi, taloudellisesti ja ympäristöystävällisesti toimivia järjestelmiä, koneita ja prosesseja. Osaat soveltaa matemaattista mallintamista, simulointia ja ohjelmointia käytännön työtehtävissä. Opintojen aikana teet projekti- ja ryhmätöitä, jotka syventävät kieli-, viestintä- ja yhteistyötaitojen osaamistasi.

Koulutus tarjoaa työelämässä mahdollisuudeen työskennellä automaatiotekniikan alan asiantuntija , kehittämis ja johtamistehtävissä sekä antaa ymmärryksen automaation vaikutuksista eri toimialoilla.

 • osaa hankkia, käsitellä, arvioida, analysoida ja käyttää tietoa monipuolisesti, kriittisesti ja eettisesti
 • kykenee toimimaan työyhteisön jäsenenä ja edistämään yhteisön ja itsensä työhyvinvointia
 • ymmärtää digitalisaation merkityksen tekniikassa ja hyödyntää digitaalisia toimintaympäristöjä
 • ymmärtää asiakaslähtöisyyden , kestävien ja taloudellisesti kannattavien ratkaisujen
 • merkityksen tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä ja tuottamisessa
 • pystyy käymään rakentavaa ja asiantuntevaa yhteiskunnallista keskustelua
 • omaa alan kannalta riittävän talous ja johtamisosaamisen ja valmiuden laajentaa tätä osaamista

Syventävien opintojen kokonaisuus antaa näkemyksen automaatioon kokonaisuutena: automaation toimilaitteisiin, tiedonkäsittelytekniikoihin ja ohjauksen algoritmeihin. Sovelluskohteina ovat älykkäät työkoneet ja teolliset prosessit. Opinnot perustuvat matemaattis-luonnontieteelliseen osaamiseen. Opinnoissa tutustut automaation tyypillisiin teollisiin sovelluskohteisiin ja ymmärrät automaation roolin niissä.

 

0614 2

Tampereen yliopisto

Uusi automaatiotekniikan DI-koulutus on rakennetty yhteistyössä Itä-Suomen korkeakoulujen kanssa ja se tarjoaa sinulle ainutlaatuisen mahdollisuuden kehittää automaatiotekniikan osaamistasi älykkäiden, taloudellisesti ja ympäristöystävällisesti toimivien järjestelmien, koneiden ja prosessien parissa. Osaamistasi täydentää valintasi mukaan joko tekniikan, talouden tai johtamisen sivuaineopinnot.

Lue lisää Tampereen yliopiston sivulta  

 

Älykäs automaatio

 Koulutuksen pohjalta osaat määrittää järjestelmän toiminnalle realistiset toiminnalliset vaatimukset ja näiden vaatimusten pohjalta suunnitella tarkoituksen mukaiset tavat ohjata ja hallita järjestelmien toimintaa. Tarkastelutapa soveltuu teollisiin tuotantojärjestelmiin, älykkäisiin koneisiin, robotiikkaan, liiketoimintaprosesseihin, biologisiin järjestelmiin ja moniin muihin kohteisiin.

Käytännön automaattiset päätöksentekojärjestelmät perustuvat matemaattisiin malleihin ja päätöksenteon algoritmeihin. Matemaattiset mallit luodaan laitteita kuvaavien yhtälöiden ja mittaustiedon perusteella. Mallien avulla luodaan ennusteita järjestelmän tilan kehittymisestä ja mallien avulla kehitetään algoritmeja optimaalisia ohjausratkaisuja varten.

Tekniikan, talouden ja johtamisen aloihin liittyvän sivuaineen voit valita oman mielenkiintosi ja uratavoitteidesi mukaan.

 

Suoraan ylempään korkeakoulututkintoon ovat hakukelpoisia hakijat, jotka ovat suorittaneet soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon (kandidaatin tutkinto tai ammattikorkeakoulututkinto) tai suorittavat sen valintaperusteissa ilmoitettuun ajankohtaan mennessä.

Aloituspaikkamäärä
Hakukohteen sisäänottomäärä on enintään 30 opiskelijaa.

Valintaperusteet ovat esillä Opintopolussa "Hakeminen" välilehdellä. 

LÄHDE. (Opintopolku.fi).

 

 

0614 2

Automaatiotekniikan DI-ohjelman tutkintorakenne ja kurssit

Opinnot tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden kehittää automaatiotekniikan osaamistasi älykkäiden, taloudellisesti ja ympäristöystävällisesti toimivien järjestelmien, koneiden ja prosessien parissa. Osaamistasi täydentää valintasi mukaan joko tekniikan, talouden tai johtamisen sivuaineopinnot. Alan ammattilaisena ymmärrät sen yhä kasvavan merkityksen yhteiskunnassa, ja hallitset työkalut ja osaamisen tulevaisuuden ratkaisujen kehittämiseen.

Lue lisää tutkinnosta täältä 

 

 

Automaatiotekniikan DI-ohjelma tarjotaan OKM hankkeen kautta, jonka toteuttajia ovat Itä-Suomen yliopisto ja Tampereen yliopisto. 
UpTech-hanke kuitenkin toimii yhteistyössä OKM hankkeen toimijoiden kanssa ja hankkeen tehtäviin kuuuluu TP 4 kautta toteuttaa DI-ohjelma FITech-yhteistyössä.

logo TAU fi violetti CMYK           UEF eng pysty 1 black 1

Logot: Vipuvoimaa EU:lta, ELY-keskus, EU-euroopan sosiaalirahasto.

Hankkeen toteuttajat

Toteuttajat