Kouluttaudu kestävän kasvun osaajaksi
käännä tulevaisuuden haasteet liiketoiminnan hyödyksi!
Slider

Kestävän kasvun osaajille on kysyntää

 

Tarvitsemme uusia toimintatapoja ja ratkaisuja, joilla vähentää ihmisten aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjen. Siksi ilmastonmuutoksen torjunnassa on paljon kaupallista potentiaalia.

Kestävän kasvun osaaja - osaajakortin alle on koottu kursseja sinulle, joka haluat kerryttää osaamista ilmastonmuutoksen ja kiertotalouden perusteista sekä niiden kääntämisestä liiketoiminnan hyödyksi.

Ilmaston lämpeneminen on yhteinen haasteemme. Organisaatiot, jotka haluavat kantaa yhteiskuntavastuunsa, eivät voi enää sivuuttaa osuuttaan ilmastonmuutoksen hillitsemistä.

previous arrow
next arrow
Slider

Kestävän kasvun osaajana hallitset...

 • …ilmaston lämpenemisen ja kiertotalouden perusteet

 • ...ilmastonmuutoksen hillitsemisen osana yritys- ja yhteiskuntavastuuta

 • ...ilmastonmuutoksen torjumiseen liittyvän kaupallisen potentiaalin hyödyntämisen 

 • ...työkalut kestävän kasvun ja kehityksen rakentamiseen

Kenelle tämä on?

 • Kestävän kasvun osaaja - osaajakortti on suunniteltu erityisesti sinulle, joka olet suorittanut insinööripohjaisen tutkinnon.

 • Osaajakortti sopii myös sinulle, joka olet työelämässä johtoportaassa tai asiantuntijatehtävissä.

 • Voit suorittaa kaikki kurssit työn ohella

Voit rakentaa osaajakorttisi sisällön yhdestä tai useammasta opintokokonaisuudesta:

1. Ilmastonmuutoksen vaikutukset liiketoiminnalle
2. Kestävä liiketoiminta
3. Kestävä johtaminen 

 

Hitsausrobotti.

 
 

Fakta #9 Ilman oikeanlaista osaamista et voi päästä haluamaasi työpaikkaan.

Fakta #12 Osaamisesi päivittäminen on paras keinosi edetä työuralla.

Fakta #8 Varmista paikkasi työelämässä ajantasaisella osaamisella.

previous arrow
next arrow
Slider
 

 

 


Kurssit

Kestävän kasvun osaaja koostuu kolmesta eri osa-alueesta:

 

 1. Ilmastonmuutoksen vaikutukset liiketoiminnalle

Ilmaston lämpeneminen on ilmiö, joka koskettaa meitä kaikkia. Se on tuonut muutospainetta yhteiskunnan kaikille tasoille. Yritykset tarvitsevat uutta osaamista arvioidakseen omia ilmastovaikutuksiaan ja kehittääkseen huomisen ratkaisuja. Tämän merkitys korostuu tulevaisuudessa, kun organisaatiot varmistavat rahoituksensa ilmastonmuutoksen huomioimisella.

 

Ilmastonmuutoksen vaikutukset liiketoiminnalle - opintokokonaisuuden käytyäsi hallitset perusteet mm. ilmastonmuutoksen syistä ja seurauksista, kasvihuonekaasupäästöjen laskennasta, ilmastopolitiikan eri tasoista sekä ilmastonmuutoksen hillintään liittyvistä toimista. Saat työkaluja ihmisen toiminnan ilmastovaikutusten arviointiin ja tulevaisuuden tarpeiden ennakointiin. Näin opit luomaan yhteyksiä ympäristön, talouden ja yhteiskunnan eri osa-alueiden välillä.

Voit valita näistä kursseista yhden tai useamman:

Ilmastoviisaan toiminnan perusteet
Ilmastonmuutos -verkkokurssi
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow
Slider

 

 2. Kestävä liiketoiminta

 

Olennainen osa kestävää liiketoimintaa ovat kiertotalouden periaatteet. Kiertotalouden tarkoituksena kun on saada talous toimimaan ympäristön kantokyvyn rajoissa. Siksi se on paljon muutakin kuin kierrättämistä. Tulevaisuudessa ne yritykset menestyvät, jotka ymmärtävät tulevia megatrendejä ja hyödyntävät kiertotalouden kasvupotentiaalia liiketoimintansa kasvattamiseksi.

Kestävä liiketoiminta - opintokokonaisuuden suoritettuasi opit, mitä kiertotalous tarkoittaa ja miten sen perusperiaatteet toimivat. Lisäksi opit keinoja, joilla voit analysoida kiertotalouden eri toimintamallien mahdollisuuksia ja haasteita sekä ratkaista kulutuksen aiheuttamia ongelmia. Palvelumuotoilun avulla osaat huomioida asiakkaan näkökulman ja tarpeet osana ratkaisujen kehittämistä.

Valitse näistä kursseista yksi tai useampi

Uusiutuvan energian lähteet ja niiden käyttö
Palvelumuotoilu
Pala palvelumuotoilua
Vastuullinen liiketoiminta
Kiertotalous nyt
previous arrow
next arrow
Slider

 

 

 3. Kestävä johtaminen

Organisaatiot tarvitsevat monialaista osaamista ratkaistakseen ilmastonmuutokseen ja sen hillintään liittyviä haasteita. Lean-johtamisessa koko organisaation ajattelukapasiteetti liitetään osaksi ongelmanratkaisua. Kestävälle kehitykselle on olennaista, että kehitetty muutos jää myös kestävästi käytäntöön. Kyse on ihmisiin vaikuttamisesta, joka vaatii muutosjohtajuutta. 

Kestävä johtaminen - opintokokonaisuuden suoritettuasi osaat käyttää muutosjohtamisen ja Lean-menetelmän työkaluja osana ongelmanratkaisua. Opit ymmärtämään erilaisia muutoksen johtamisen tapoja ja arvioimaan niiden soveltumista vaihteleviin käytännön tilanteisiin. Alat ratkaisemaan asiakkaan ongelmia asiakaskeskeisesti ja tuloshakuisesti osana muuta organisaatiota.

Valitse näistä kursseista yksi tai useampi

Lean-ajattelu
Lean Six Sigma Yellow Belt
Lean Six Sigma in Business Processes
Lean-ajattelu
Muutosjohtaminen
Slider

Ohjeita opiskeluun ja ilmoittautumiseen

 

Kestävän kasvun osaaja - osaajakortin opintoja järjestävät Savonia-ammattikorkeakoulu, Karelia-ammattikorkeakoulu sekä Itä-Suomen yliopisto. Voit ilmoittautua organisaatioiden omilla ilmoittautumisalustoilla sinua kiinnostaville kursseille. Jos sinulle tulee mitään kysyttävää, ota yhteyttä UpTech-hankkeen koulutussuunnitelijoihin.

Savonia-ammattikorkeakoulun käyttää Events-alustaa. Löydät ohjeen täältä: https://www.savonia.fi/paivita-osaamistasi/

Karelia-ammattikorkeakoulun käyttää Meerkado. Löydät ohjeen täältä: https://www.karelia.fi/avoin-amk/

Itä-Suomen yliopiston ohjeet löydät täältä: https://www.uef.fi/fi/avoin-yliopisto


 

Ilmastoviisaat2 

Toteutuksien tarkemmat tiedot

 • Osa opintojaksoista suunnittelu ja toteutettu osana UpTech – Tulevaisuuden osaajia Itä-Suomeen -hanketta, jota rahoitetaan Euroopan sosiaalirahaston ESR 2014-2020 -rahoitusohjelman kautta.
 • Koulutusmoduulien tavoitteena on lisätä teknologiateollisuuden osaamistasoa Itä-Suomessa. Koulutusmoduulit vastaavat eri kartoituksilla esille tuotuihin osaamistarpeisiin. 
 • Erilaiset osaajakortit ovat valmiiksi mietittyjä kokonaisuuksia, jotka ovat kehitetty yrityksille suunnattujen kyseilyiden pohjalta. Sisältö on koottu kolmen eri organisaation vahvuusaloista.
 • Kokonaisuus on rakennettu yrityksille suunnattujen kyselyiden pohjalta.

 

 

Uptech opiskelijakaavio


 

 Etkö löytänyt sopivaa osaajakorttia?
Kokoa omasi!

 

Löydät kaikki avoimen kurssit seuraavilta sivustoilta:

Savonia-ammattikorkeakoulun: https://www.savonia.fi/paivita-osaamistasi/

Karelia-ammattikorkeakoulun: https://www.karelia.fi/avoin-amk/

Itä-Suomen yliopiston ohjeet löydät täältä: https://www.uef.fi/fi/avoin-yliopisto

 


 

Sinua saattaisi myös kiinnostaa seuraavat toteutukset

 

Ilmastoviisaat2 

Biotalouden erikoistumiskoulutus 

Koulutus 1.1.2022 - 31.12.2023, 30 op
Hakuaika 1.10. - 1.11.2021, hinta 900 €/osallistuja
Laaja-alainen katsaus biokiertotalouteen - parempi käsitys yhteiskunnallisestamuutoksesta kohti kestävämpää tulevaisuutta
Räätälöidyt koulutuskokonaisuudet
Päivän koulutuksista pitkäkestoisiin koulutussarjoihin
 

Kansainvälinen koulutusyhteistyö – yhdessä yritysten kanssa
Webinaari 23.9.2021 The future of forest bioeconomy: joint learning between Chile and Finland
Verkkokurssi: Sustainable solutions for circular bio-based world 27.9.-8.10.2021
Lisää tapahtumia tulossa

Sustainable Solutions for Circular Bio-based WorldSustainable Solutions for Circular Bio-based World

Verkostot kansallisesti ja kansainvälisesti
Yhteiset biotalousaiheiset tilaisuudet
Muu osaamisen kehittäminen yritysten tarpeiden mukaan

 

 

Join Bioerko Join Bioerko


 

Logot: Vipuvoimaa EU:lta, ELY-keskus, EU-euroopan sosiaalirahasto.

Hankkeen toteuttajat

Toteuttajat