Teollisuuden kasvun myyntituki ESR hanke TEKAMY pienempi 13112020 002
 
Teollisuuden kasvun tuki myyntiprosessia kehittämällä 2020/8- 2022/8
 
 
Savonia-ammattikorkeakoulussa on lähtenyt mielenkiintoinen hanke käyntiin viime syksynä 2020. Hankkessa kehitetään ja koulutetaan myynnin rajapinnassa työskentelevien myyntitaitoja.  “Teollisuuden kasvun tuki myyntiprosessia kehittämälla” tarkoittaa henkilöä, jonka työ on toimia asiakasrajapinnassa erilaisin toimenkuvin vailla vaadittavaa ammattimaisen myyjän koulutusta. Tyypillisimpiä nimikkeitä henkilöille ovat tekninen myyjä, vientimyyjä, yritysmyyntipäällikkö, tuotepäällikkö, palvelumyyntipäällikkö, varaosamyyjä.
 
Olemme havainneet korostuneen tarpeen asiakasprosessissa eri vaiheissa työskentelevien henkilöiden myyntiosaamisen kehittämiselle.
 
 
Toteutustapa - Koulutus moduuleittain
 
• Koulutus koostuu moduuleista ja teemaan soveltuvista yritykselle tehtävistä harjoituksista oman työn kehittämiseen liittyen. Harjoitustyön ohjausta tukevat kouluttajat ja asiantuntijat työpaikalla koulutusmoduulien jälkeen.
 
• Kunkin jakson oppimistehtävät pohjautuvat ohjatusti käsiteltyihin teemoihin.
 
•Jokaisen moduulin jälkeen tehtävä harjoitustyö puretaan seuraavan moduulin alkua yritys- ja opiskelijakohtaisesti.
 
• Aluksi tehdään yrityskohtainen myyntiprosessinanalyysi. Myyntitaitojen kehittäminen tehdään analyysin tuloksiin pohjautuen ja koulutettavan tavoitteet huomioiden.
 
Koulutusmoduulit
 
1. Myyjän toimenkuva, myyntiprosessin vaiheet ja yrityksen tietojärjestelmät myynnin tukena kansainvälisessä toimintaympäristössä.
 
2. Myynti- ja markkinointi digitaalisia kanavia hyödyntäen yrityksen järjestelmissä.
 
3. Konsultoiva myyntityö ja myyntiviestintä kansainvälisessä toimintaympäristössä monikanavaisesti. Asiakkuuden johtaminen viestinnän keinoin prosessin eri vaiheissa.
 
4. Myyjän työprosessin tarkastelu tunnuslukujen kautta. Myynnin ja hinnoittelun matematiikka. Järjestelmän tuottaman ohjaustiedon hyödyntäminen omassa myyntityössä. Kehittämissuunnitelman toteutuksen jatkaminen.
 
Hankkeen toimijat: projektipäällikkö Jari Niemelä, puh. +358 44 785 5753 • s-posti: jari.niemelä@savonia.fï
Asiantuntijat: Mauno Multamäki, Harri Komulainen, Ulla Pekkarinen, Mikko Lappalainen ja ostettua asiantuntijaosaamista.
 
UpTech-hanke tekee yhteistyötä Tekamyy-hankkeen kanssa.
 
VipuvoimaaEUEU

Logot: Vipuvoimaa EU:lta, ELY-keskus, EU-euroopan sosiaalirahasto.

Hankkeen toteuttajat

Toteuttajat