Hei Opinto-ohjaaja!

Miten kerrot nuorille tekniikan alasta?
Tunnistaako nuori omia innostuksen tai kiinnostuksen kohteitaan tekniikan alasta?
Ymmärtääkö nuori minkä kaltaisia tehtäviä tekniikasta löytyy.
Erityisesti monella nuorella naisella tekniikan alaan voi liittyä ennakkoluuloja.

MyTech sivustoa tarjoaa kattavaa tietoa teknologiateollisuuden työpaikoista:

https://www.mytech.fi/uratarinat

 

Teknologiateollisuus on keskeisessä osassa Suomen viennistä ja se työllistää suoraan 320 000 henkilöä ja välillisesti jopa kolmanneksen suomalaisista. Teknologia-alalle tarvitaan merkittävästi enemmän osaajia tulevaisuudessa.Teknologiaalalle tarvitaan lähes 13 500 osaajaa joka vuosi, joista reilusti yli 9000 tekniikan aloilta. 

Opetusministeriö on asettanut tavoitteen, että vuonna 2030 puolella nuorista on korkeakoulututkinto. Käytännössä tämä tarkoittaa, että jo nyt teknologiateollisuus tarvitsee näistä korkeakoulutututkinnon suorittaneista yli puolet. Toinen keskeinen tekijä on, että alalle ei hae riittävästi naisia (vain 18 % Savonian ja 15 % Karelian tekniikan opiskelijoista on naisia). 

Opinto-ohjaaja haluamme yhdessä sinun kanssa,  että Itä-Suomessa on myös tulevaisuudessa teknologiateollisuuden osaajia! Tämä tarkoittaa, että yhä useampi nuori tunnistaa omat vahvuutensa tekniikan alasta ja kiinnostuu varhain sen tarjoamista uramahdollisuuksista. 

 

Teknologiateollisuus tarjoaa nuorelle mahdollisuuden vaikuttaa.

Logot: Vipuvoimaa EU:lta, ELY-keskus, EU-euroopan sosiaalirahasto.

Hankkeen toteuttajat

Toteuttajat